Herczeg Ferenc emlékére szerveznek konferenciát a PTE-n

2013. november 03. vasárnap 11:17

Herczeg Ferenc emlékére szerveznek konferenciát a PTE-n

A Magyar Történelmi Társulat és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara szervezésében kerül sor a Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából megrendezendő tudományos emlékkonferenciára az egyetem Ifjúság úti kampuszán.

A november 8-án és 9-én zajló eseményen mások mellett előadást tart Tőkéczki László történész és P. Müller Péter irodalomtörténész, a pécsi bölcsészettudományi kar dékánhelyettese is.

Program:

November 8., péntek

14:00-14:20 A konferenciát megnyitja Fischer Ferenc, az MTA doktora, egyetemi tanár, a PTE BTK dékánja. Elnököl: Vonyó József PhD, c. egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti tanszék

14:20-14:50 Nagy vitapontok a XX. század elején Magyarországon - Magyar Figyelő - Tőkéczki László, PhD, egyetemi docens, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezetője

14:50-15:20 Apológia és rendszerkritika - Szász Zoltán, kandidátus, c. egyetemi tanár, MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója

15:20-15:50 Herczeg Ferenc és a revíziós gondolat - Zeidler Miklós, PhD, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa

15:50-16:10 Szünet

16:10-16:40 A magyarországi németek asszimilációjának és disszimilációjának kérdése a két világháború között - Marchut Réka, PhD, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet tudományos segédmunkatársa

16:40-17:10 Nemzeti és globális: a korabeli média működése - Sipos Balázs, PhD, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa

17:10-17:40 Herczeg Ferenc, a politikai publicista - Gazdag László, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola

17:40-18:00 Március 15. az Új Időkben - Gyarmati György, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára, az ABTL főigazgatója

18:00-18:45 Vita

November 9., szombat

Elnököl: Nagy Imre, az MTA doktora, a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa

9:30-10:00 Irodalmi szerepvállalás és poétikai alakítottság Herczeg Ferenc prózaművészetében - Mekis D. János, PhD, a PTE BTK egyetemi docense, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék tanszékvezetője

10:00-10:30 Herczeg Ferenc színházáról - P. Müller Péter, az MTA doktora, a PTE BTK egyetemi tanára, a BTK dékánhelyettese

10:30-11:00 Herczeg Ferenc "tündöklése és bukása". Az író megítélésének változása kortársai szemszögéből - Szávold Brigitta, a PTE BTK egyetemi hallgatója

11:00-11:30 Mi, a cserebőrűek. A fantasztikum szerepe Herczeg Ferenc irodalmi alkotásaiban. - Veres Miklós, muzeológus, ELTE BTK, Történelemtudományok Doktori Iskola, Petőfi Irodalmi Múzeum

11:30-12:10 Vita

12:10 Zárszó