Omlásveszély miatt lezárták a Nick udvar Széchenyi tér felőli részét

2022. október 06. csütörtök 13:57

Omlásveszély miatt lezárták a Nick udvar Széchenyi tér felőli részét

Omlásveszély megelőzése, valamint a főpárkány statikai megerősítési munkálatai miatt a Nick udvar homlokzatának körülkerítése biztonsági védősáv kialakításával azonnal szükséges, de a homlokzat felállványozására is hamarosan sor kerül, közölte  a vagyonhasznosító.

 

 

Az üzletekbe való biztonságos bejutást védőtetőkkel biztosítják.

A Király u. 1. és Széchenyi tér 18. épületek, azaz közismert nevén a Nick udvar homlokzatának körülkerítését és állványozását a párkányainál a közelmúltban tapasztalt omlásveszély teszi szükségessé, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. statikailag megerősíti a homlokzati párkányt.


A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint hatóság végzésben kötelezte a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-t, hogy a Pécs, Széchenyi tér 16-17-18. és Király u. 1. szám alatti épületeinek a közterület felőli részein a homlokzattól biztonsági védőtávolságot alakítson ki a terület lehatárolásával, egyben megtiltja az elkerített sávon belüli járdaszakaszok és építmények (különösen az elárusítópavilonok, illetve vendéglátóteraszok) használatát is.


Ezzel egyidőben a PVH Zrt. megkezdte a homlokzati állványozás előkészítési munkáit is.

Az állványzat felépítésére a tervezett ütemezés szerint október közepétől kezdődően kerül sor.

Az állványról történő munkavégzés két ütemben zajlik, az I. ütem (Király u. 1.- Széchenyi tér 18.), időtartama előreláthatóan 2 hónap. A II. ütemre (Széchenyi tér 16. - 17.) ezt követően, várhatóan 2023 elején kerül sor.


A munkálatok időtartama alatt a biztonságos bejutás az üzletekbe a bejáratok fölé épített védőtetőkkel folyamatosan biztosított lesz.


Tilos az elkerített sávon belüli járdaszakaszok használata is".

Képünk archív felvétel.

EQM