Magas állami kitüntetést kapott Erdősi Ferenc pécsi professzor

2014. augusztus 25. hétfő 17:01

Nemzeti ünnepünk alkalmából Erdősi Ferencnek, a pécsi MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete kutatóprofesszorának a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén végzett több évtizedes iskolateremtő kutatói, oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át 2014. augusztus 25-én.

Erdősi Ferenc 1934-ben született Pécsett. 1967 óta a Dunántúli Tudományos Intézet (és jogutódjainak) kutatója. 1989-ben lett a földrajztudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetemen 1993-tól egyetemi tanár, 2011-től kutató professor emeritus.

Erdősi Ferenc a kortárs magyar földrajz legnagyobb életművel rendelkező alakja. A regionális közlekedési és telematikai kutatások nemzetközileg elismert szakértője, a regionális tudomány eredményeinek gyakorlati hasznosításában élen járó kutató. Életműve keretében megújította a magyar társadalomföldrajz térszemléletét, nemzetközileg elismert iskolát teremtett a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén.

Tanulmányai, egyetemi jegyzetekben és tankönyvekben megjelent írásai a magyar felsőoktatási intézményekben elismert tananyagok. Tudományos eredményeit többek között 16 önálló monográfiában, 3 társszerzős könyvben és 3 tankönyvben jelentette meg.

Erdősi Ferenc évtizedek óta részt vesz az ország társadalmi, gazdasági helyzetének feltárását, fejlesztési koncepciói megalapozását célzó vizsgálatokban, ilyen tartalmú kormányzati megbízások teljesítésében. Vezető szerepet játszott több régió közlekedéshálózat-fejlesztési koncepciójának újrafogalmazásában, illetve megalapozásában. E munkásságáért 2004-ben Baross Gábor-díjjal tüntették ki.

Erdősi Ferenc fáradhatatlan kutató, munkakedve nyugdíjba vonulását követően sem változott, kutatóintézete aktív munkatársa maradt, az elmúlt egy évtizedben tíz monográfiát jelentetett meg.