Vészhelyzet elhárítása miatt bontottak a FEMA-nál

2014. augusztus 26. kedd 16:33

Vészhelyzet elhárítása miatt bontottak a FEMA-nál

Horváth Zoltán kormánymegbízott sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a volt FEMA Bevásárlóközpontban végzett bontási munkákról.

"Tájékoztatom a közvéleményt, hogy Pécsett, a volt FEMA Bevásárlóközpontnál az elmúlt hétvégén veszélyhelyzet állt elő.

Mint ismeretes, az évek óta üresen álló épület egy része a múlt év közepén jelentős tűzkárt szenvedett, akkor az építésfelügyeleti hatóság kötelezésére az épület körbekerítését és őrzését a tulajdonosok megoldották.

A hétvégén történtekről a bontással megbízott vállalkozás képviselője hétfőn, augusztus 25-én reggel tájékoztatta a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát (a továbbiakban Hivatal), amely soron kívül helyszíni szemlét tartott és bekérette az építési naplót is. Megállapításra került, hogy az épület többségi tulajdonosának tulajdonrészén, egyes szakaszok sarokpillérein és falakon repedések keletkeztek. Az előállt veszélyhelyzet elhárítására a vállalkozás képviselője ezen rész azonnali bontása mellett döntött. A bontás a kisebbségi tulajdonosok tulajdonrészeit az építési napló szerint nem érintette.

A Hivatal, ezt megelőzően augusztus 14-én a FEMA társasház tulajdonosi közössége részére részleges bontási és bontási tervdokumentáció készítési kötelezettséget írt elő, amely a kupola héjazat és a tűzkárral legjobban érintett passzás épületrész déli traktusának bontását érinti.

Az épülettel kapcsolatos minden fontos körülményről tájékoztatni fogom Önöket.

Pécs, 2014. augusztus 26.

Horváth Zoltán
kormánymegbízott"