Átadták a Szent Mór Iskolaközpont tagóvodájának 800 millió forintból elkészült új épületét

2019. november 21. csütörtök 15:26

Átadták a Szent Mór Iskolaközpont tagóvodájának 800 millió forintból elkészült új épületét

Csütörtökön adták át a Szent Mór Iskolaközpont tagóvodájának új épületét. 

 

 

Az egyházmegye intézményei tudatosan arra kötelezik el magukat, hogy az egész ember formálásán munkálkodjanak. Elsődleges cél a hit ébresztése olyan formában, hogy pedagógusaink, intézményi dolgozóink saját életük törekvésein, példáján és gondolkodásán keresztül, egy közös, egymást támogató fejlődés révén valósuljon meg.


A Pécsi Egyházmegye a saját fenntartásában működő Szent Mór Iskolaközpont tagóvodájának bővítésére, fejlesztésére mintegy 800 millió forintot fordított a kormányhatározat alapján megítélt hazai forrásból.

A projekt célja az volt, hogy egy új, nagyobb, minden igényt kielégítő óvoda épüljön, hiszen Pécsett és vonzáskörzetében egyre nagyobb igény mutatkozik a családok részéről gyermekeik vallásos nevelése iránt már óvodás kortól. Az új intézményben a gyermekek fizikai és szellemi fejlődését segítő tágas csoportszobák, nagy udvar és modern játszótér valósulhattak meg.

A Pécsi egyházmegye a vadonatúj Káptalan utcai Szent Mór Tagóvodában a felújítására, eszközbeszerzésére és területrendezésére több mint 900 millió Ft támogatási forrást fordított, ebből az óvoda felújítására több mint 850 millió forint támogatás jutott.

Az óvoda kialakítására szánt telek két, éveken keresztül üresen álló telek (hrsz. 18362 és 18357) egyesítésével jött létre. Ehhez az egyesítéshez az Örökségvédelmi Hivatal hozzájárult, mivel a két helyrajzi számon nyilvántartott terület korábban is egy telket alkotott. Az új óvoda két épület összekapcsolásával jött létre: a Káptalan utcai telken épülő új épületet a délnyugati oldalon szomszédos Janus Pannonius u. 8. épület udvarában álló korábban konyhaként működő épület átalakításával és összekötésével alakították ki.

Az új óvoda a magyar szabvány előírásait maradéktalanul teljesíti. A gyerekek a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb udvart, a fizikai és szellemi fejlődésüket segítő, minden igényt kielégítő csoportszobákat és játszóteret kapnak. A nevelési munkát segítő fejlesztő eszközökkel, vadonatúj berendezésekkel gazdagodik a tagintézmény.

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő 9 óvodában, 10 általános iskolában, 4 gimnáziumban valamint 1 kollégiumban közel 3751 gyermeket 447 pedagógus oktat és nevel.

A Szent Mór Óvodában jelenleg 4 csoportban 8 óvónővel és 4 dajkával 78 gyermek részesülhet a „szentmóros" keresztény nevelésben már óvodás kortól. A fenntartó Pécsi Egyházmegye reményei szerint az új óvodában hamarosan 100 kisgyermek óvodai nevelése valósulhat meg.

MTI