Tüskés Tibor 1930-2009

2009. november 13. péntek 16:12

A Csorba Győző Megyei Könyvtár dolgozói mély megrendüléssel értesültek munkatársuk, Tüskés Tibor író, szerkesztő, tanár és könyvtáros halálának híréről.

Tanári, Jelenkor főszerkesztői munkája után, szavaival élve „menedéket" a könyvtárakban kapott. 1973-1977 között a Pécsi Városi Könyvtár, majd 1978-1991 között, nyugdíjba vonulásáig a Baranya Megyei Könyvtár tudományos munkatársa, a kiadói osztály vezetője volt. Könyvtárunk Tüskés Tibor, és szintén a könyvtárunkban dolgozó Csorba Győző munkájának, irodalmi rangjának köszönhetően aktív, eleven irodalmi műhellyé vált. Számos író, kritikus, irodalomtörténész (Bertók László, Tóbiás Áron, Fodor András) kereste fel, kérte tanácsait.

Alkotói munkásságára a könyvtári környezet inspirálólag hatott, művei jelentek meg ez idő alatt, és kezdeményezésére indult meg a megyei könyvtár kiadói tevékenysége Pannónia Könyvek címmel. Helyi alkotók értékes műinek kiadása, újra kiadása fűződik szerkesztői tevékenységéhez. Kapcsolatainak, közreműködésének köszönhettük, hogy az Ars Poetica sorozatunkban az irodalmi élet kiemelkedő képviselőit, Weöres Sándort, Károlyi Amyt, Mészöly Miklóst, Takáts Gyulát fogadhattuk író-olvasó találkozókon.

Nyugdíjba vonulása után sem szűnt meg kapcsolata könyvtárunkkal, elvállalta több, a megyei könyvtár kiadásában megjelenő kiadvány szerkesztését, irodalomtörténeti előadásokat tartott könyvtárunkban, és a megye könyvtáraiban is. Önzetlenségének, az elődök iránt érzett tiszteletének, szeretetének köszönhetjük, hogy ma az ő kezdeményezésére, és megfogalmazásában Csorba Győző, és Weöres Sándor nevét emléktábla hirdeti a megyei könyvtár épületén. Szeretetét, figyelmességét mi, a munkatársai is élvezhettük. A könyvtár mindvégig fontos volt számára, rendszeresen látogatta, kutatott, rendezvényeinkre eljárt. Nemrég a Radnóti emlékkiállításon hallhattunk, egy Tőle megszokott, alapos, lenyűgöző előadást.

Nyolcvanadik életévének betöltését már nem érhette meg, de a sors megadta számára a tevékeny, alkotó, teljes életet. Emlékét megőrizzük, mély részvétünket fejezzük ki családjának.


Csorba Győző Megyei Könyvtár dolgozói