Újabb könyvtárbusz indul a Tudásközpontból

2012. július 17. kedd 07:31

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Könyvtárbusz No2. pályázata eredményes lett azon a kiíráson, amelyra az országban hat - elsősorban aprófalvas - megye pályázhatott a 130 millió forintos uniós támogatásra. Végül is két megye: Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárainak pályázata lett eredményes. Mindkét könyvtár 100 százalékos támogatást kapott.

A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár a Könyvtárbusz No.2 projekt keretében a legkorszerűbb mozgókönyvtári ellátást tudja majd biztosítani Baranya megye újabb 25 kistelepülésén (az együttműködő települések közül három 1000 fő feletti lélekszámú és 22 község pedig 1000 fő alatti).

A jármű a Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer és az élethosszig tartó tanulás korszerű, akadálymentesített és a fogyatékkal élők számára is hozzáférhető helyszínként nyújt könyvtári és információs szolgáltatást, mint közösségi tér szerepköre pedig nagy hangsúlyt kap a fenntartási időszak alatt. A projekt alapján a legmodernebb informatikai és könyvtárszakmai feltételek mellett kezdődik el a könyvtári (Corvina és RFID) és műholdas internet-szolgáltatás, a MaNDA pont elérése, illetve az interaktív honlap és az aprófalvakban élő új célcsoportok azonnali elérése. A jármű a mohácsi, a pécsi, a siklósi és a szentlőrinci kistérségben - kéthetente - 1,5 órát szolgáltat majd a településeken. A projektben résztvevő 25 településen élő népességszám összesen: 11 702 fő, az átlag-lakosságszám: 468 fő.

A pályázat megvalósításával Baranya megyében már 100 %-os lesz a könyvtári szolgáltatás mérőszáma. Az újabb 25 település könyvtárbuszos mozgókönyvtári ellátásával pedig a megye összlakosságának 2,9 %-a jut a legkorszerűbb könyvtári és információs szolgáltatáshoz. A használati indikátorokat az alacsony státuszú térségekben - előrelátóan és az országos statisztikák figyelembevételével - tervezte a megyei-városi könyvtár: az első évben a 25 település lakosságának megközelítőleg 6 %-a lesz aktív könyvtárhasználó. A fenntartási időszak végére - évente 1 %-os növekedés mellett - a kistelepülések lakóinak 11 %-a használja majd a minőségi és korszerű könyvtári szolgáltatást.

Végül is Baranya megye teljes körű könyvtári ellátásával olyan jól működő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jön létre országosan is egyedülálló módon, amely gyorsan reagál az információ-szolgáltatás változásaira és az ellátott kistelepüléseken növeli a műveltség és a tudás fontosságát.