Több százan vettek részt a Pécsi Egyházmegye máriagyűdi gyalogos zarándoklatán

2024. május 13. hétfő 09:28

Több százan vettek részt a Pécsi Egyházmegye máriagyűdi gyalogos zarándoklatán

Az időjárás kegyes volt a Pécsi Egyházmegye május 11-én megtartott máriagyűdi gyalogos zarándoklatához. A Pécs és Máriagyűd közötti 22 kilométernyi úton zavartalanul haladt végig a mintegy 600-700 zarándok, köztük lelkipásztorok és világiak, fiatalok és idősek egyaránt.

 

 

A zarándoklat vezetője Felföldi László pécsi megyéspüspök volt, aki az idei évben a „Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága" (Mt 5,13-14) mottóval a krisztusi tanítványság öntudatáért ajánlotta fel a zarándoklatot.

 

A Pécsi Egyházmegye alapításának ezeréves évfordulójára emlékezve 2009-ben szervezték meg először azt a zarándoklatot, melynek úti célja azóta is minden évben Máriagyűd, Magyarország kiemelt jelentőségű Mária-kegyhelye.

 

A gyalogos zarándokok reggel hét órakor gyülekeztek Pécs határában (a kerékpáron útra kelő mintegy 30 zarándok fél kilenckor startolt a székesegyháztól), majd indultak el az 58-as úton Szalánta és Túrony érintésével, két pihenőhelyet tartva a Gyűdi Szent Szűzhöz, Tenkes-hegy Fehér Asszonyához - ahogy a helybéliek nevezik a Szűzanyát -, hogy elébe vigyék szomorúságukat, fájdalmukat vagy épp hitüket, reményüket és hálájukat, megköszönve közbenjárását.

 

A feszület és a zászló mögött haladó zarándokok csendben, imádkozva, vagy útitársaikkal beszélgetve rótták az olykor fárasztó, lehet, hogy fájdalmas, vagy épp örömteli és békét adó kilométereket. Több mint hatórányi gyaloglás elteltével lassan kirajzolódtak a máriagyűdi bazilika páros tornyai, melyek szelíd szeretettel köszöntötték a megfáradt zarándokokat. A kegyhelyre 14 óra után érkezett meg a menet eleje.

 

A templom előtti lépcsősor tetején Keresztes Andor, a bazilika plébánosa személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik közös imádságban mondtak hálát a megérkezés kegyelmi ajándékaiért, majd megpihent a test és felfrissült a lélek, hogy aztán ujjongó örömmel találkozzanak a szentmise liturgiájában az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztussal.

 

A szentmise elején a kegyhely szabadtéri oltáránál a főpásztor külön köszöntötte az 5 esztendős legfiatalabbat, valamint a legidősebb zarándokokat, köztük a legidősebbeket, akik között 85 év fölöttiek is voltak.

 

Felföldi László köszönetet mondott a zarándoklat szervezőinek és minden közreműködőnek, akik, ahogy fogalmazott, jelenlétükkel, vagy épp a háttérben végzett munkájukkal mutatták meg a szolgálat és a szeretet igazi nagyságát.

„Adjunk hálát az úton megélt beszélgetésekért, a csöndért, az imákért, az énekekért, az úton mellénk szegődött zarándoktársainkért, a gyermekekért, az idősekért és mindazokért, akikkel együtt járjuk földi életünk útját" - buzdította a résztvevőket a püspök.

 

Szentbeszédében a főpásztor a közelgő egyházi ünnepekhez kapcsolódóan az Úr Jézus mennybemenetelének üzenetét, a pünkösd adományát és az Egyház megújulásának fontosságát fűzte össze.

 

Mint mondta, a tanítványok Jézus mennybemenetelének tanúiként megtapasztalták a lelki kapcsolat lényegét Istennel és egymással. Megértették, hogy Jézus velük lesz minden nap az idők végezetéig (vö. Mt 28,20).

 

A pünkösd adományai közül a főpásztor a közös nyelv, vagyis egymás megértésének mai példájaként a kultúra, a szív és a gondolkodásmód rendkívüli gazdagságát emelte ki, melyet a Pécsi Egyházmegye a mindennapjaiban megtapasztal a horvát, német és a magyar ajkú hívek békés egymás mellett és egymással élésének köszönhetően, melynek szép tanúbizonysága volt a liturgia olvasmányainak horvát és német nyelven történő felhangzása is.

 

Az egyházi közösségek megújulásáról szólva Felföldi László beszédében úgy fogalmazott, láttuk, hogyan omlott össze szemünk előtt a kultúránk, hogyan szűntek meg a társadalmi közösségeink, az a kapcsolati erő, mely egyben tartotta a családokat, fiatalokat és időseket. Nekünk, keresztényeknek az a küldetésük, hogy az embert, a családokat, a közösségeket újjáteremtsük. Hallgassuk meg egymást és figyeljünk egymásra, hogy újra megszülethessen az az élet, ami most hiányzik a környezetünkből, sorsunkból - figyelmeztetett a püspök.

 

Bátor és jó szívvel tekintsünk az előttünk álló feladatokra és a mellettünk élő szeretteinkre. Kérjük a Szentlélek közbenjárását, hogy értsük meg egymást, hitvest, gyermeket és testvért, mert közös nyelv nélkül nem lehet az életet megnyerni. Kössünk szövetséget, hogy újra rátaláljunk a kereszténység semmivel nem pótolható üzenetére! Mert csak a közösséggel, élő és éltető kapcsolattal önmagunkkal és egymással tudjuk teljesíteni azt a csodálatos feladatot, amit Jézus az evangéliumban ránk bízott: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" (Mk 16,15). Mindezt hogyan? Jézus erre a kérdésre is választ adott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6) - zárta Jézus mondatával a zarándokmise homíliáját Felföldi László püspök.

 

A szentmise és a zarándoklat főpásztori áldással ért véget.

Forrás: Pécsi Egyházmegye