Pályázati forrásokhoz, mikrohitelhez juthatnak a vállalkozások a Vállalkozói Központ segítségével

2018. szeptember 17. hétfő 16:09

Pályázati forrásokhoz, mikrohitelhez juthatnak a vállalkozások a Vállalkozói Központ segítségével

Két új pályázati lehetőség is megnyílt a kis- és középvállalkozások előtt, amelyeket kedvező feltételek mellett igényelhetnek az érintettek. Viszont sok idő nincs a dokumentáció összeállítására, szeptember 27-e a beadás határideje. A Baranya Megyei Vállalkozói Központban minden ezzel kapcsolatos teendő lebonyolításában segítenek, valamint továbbra is elérhető - a banki feltételeknél jóval könnyebben igényelhető - mikrohitel is. 


- Két új pályázatra szeretnénk felhívni a baranyai kis- és középvállalkozások vezetőinek figyelmét - mondta lapunknak Pohl Marietta (képünkön), a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója. - Mindkettő technológiai fejlesztésekhez, eszközök beszerzésére vehető igénybe. Fontos tudnivaló azonban, hogy a pályázatok beadási határideje szoros, mindössze néhány nap áll rendelkezésre a dokumentációk elkészítésére. A Felsőmalom utca 13. szám alatt található központunkban tanácsadással, pályázatírással, teljes körű pályázatmenedzseléssel támogatjuk a mikro- és kisvállalkozásokat, várunk mindenkit, aki élni szeretne a kínálkozó lehetőségekkel - tette hozzá.

Nézzük tehát, konkrétan miről is van szó:

Újra beadhatók a támogatási kérelmek „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén" című felhívásra. Olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatják, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre vagy új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. szeptember 27-én 12 óráig lehetséges, a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 42,275 milliárd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege ötmillió forinttól maximum 30 millió forintig terjed. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség fele lehet. Fontos, hogy az igényelt támogatás nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.

A felhívás keretében azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások indulhatnak, akik rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes, üzleti évvel, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább egy fő volt, valamint nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évi értékéhez képest és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

GINOP835

Az MFB Zrt. által meghirdetett hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása. Olyan KKV-kat céloz meg a program, amelyek egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak külső finanszírozáshoz.

A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

A hitel felvételére devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes KKV jogosult.
Ezek közé sorolható minden olyan vállalkozás, amelyik korszerűsíteni szeretne, legyen szó akár a vendéglátóiparban vagy az építőiparban működő cégekről. A hitelre frissen indult vállalkozások is pályázhatnak.

A hitel összege minimum egy-, legfeljebb 50 millió forint lehet, a kezdő vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió forint.

A hitelcélok lehetnek a technológiai korszerűsítést eredményező új eszközök beszerzése, illetve az eszköz beszer­zéséhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése (elszámolható költségek max. 20%-ig). A saját forrás a projekt elszámolható költségéhez viszonyítva minimum 10 százalék.

- Mindezek mellett természetesen a mikrohitel-programot is folytatjuk, ami azok a vállalkozások számára is elérhetők, amelyek nem rendelkeznek lezárt üzleti évvel, és azok számára is, akiknek kis összegre van szükségük. Ha például ha csak 500 ezer Ft kölcsönre van szüksége a vállalkozásnak, akár ekkora összegű hitelt is igényelhet (a maximum 10 millió Ft). Emellett pedig nagy előnye, hogy céges ingatlan vásárlására is felhasználható, és a saját erő megléte sem kötelező.

A támogatás futamideje legkevesebb tizenkettő, legfeljebb 120 hó, a kamat pedig a piaci viszonyok között is kedvező, 3,9%, és nem változik a futamidő alatt. A mikrohitelt közvetítők, így a Baranya Megyei Vállalkozói Központ sem számolnak fel külön díjat a hitelképesség-vizsgálatért, a szerződéskötésért, szerződésmódosításért, nincs folyósítási jutalék, kezelési költség, előtörlesztési és végtörlesztési díj sem.

(X)