Közérdekű munkával csalt egy pécsi egyesület vezetője

2023. június 06. kedd 16:01

Közérdekű munkával csalt egy pécsi egyesület vezetője

A Pécsi Törvényszék hétfőn megtartott nyilvános tárgyaláson kihirdetett ítéletével az elsőrendű vádlottat 24 rendbeli vesztegetés elfogadásának bűntette és 14 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt - halmazati büntetésül - hat év börtönre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte.

 

 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak közül az elsőrendű vádlott a vádbeli cselekmények idején egy pécsi egyesület önálló képviseletre jogosult elnöke volt, a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési jog kizárólag őt illette meg.

Az egyesület tevékenységi körébe a művészet és a tudomány értékeinek közvetítése, kiállítások, szimpóziumok, alkotótáborok szervezése, művészeti alkotások létrehozása, könyvek, időszakos kiadványok kiadása, tehetségkutatás tartozott. Az alapszabályban foglaltak szerint az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathatott.

Az egyesület 2018. és 2020. közötti időszakban együttműködési megállapodást kötött egy nonprofit kft.-vel.

Az egyesület a 2018. február 27. napján kelt megállapodás alapján 670.000 forint, a 2018. július 2. napján kelt megállapodás szerint 1.005.000 forint, a 2019. január 3. napján kelt megállapodás szerint 2.700.000 forint, a 2020. február 24. napján kelt megállapodás szerint ugyancsak 2.700.000 forint támogatásban részesült a nonprofit kft.-től, mely támogatásokat a közterületi munkákkal kapcsolatos működési költségekre, tevékenysége fejlesztésére és együttesen kijelölt programokban meghatározott célok megvalósítására fordíthatta.

A nonprofit kft.-vel kötött megállapodás tette lehetővé, hogy az egyesület megfeleljen a büntetések, az intézkedések, az egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényekben foglalt feltételeknek, és kijelölhető foglalkoztató legyen a közérdekű munka végrehajtása során.

Az egyesület, mint kijelölhető foglalkoztató tevékenysége ellátásához a nonprofit kft.-től a fentiek szerint részletezett pénzbeli támogatásban részesült. A megállapodás alapján vagyoni helyzetére kiható bevételhez jutott, ezen jogviszony alapján kifejtett tevékenysége ezért gazdálkodó tevékenységnek minősült.

Az elsőrendű vádlott az egyesület vezetőjeként igazolta a Baranya Megyei Kormányhivatal felé a közérdemű munkát végzők által ledolgozott óraszámot. A munkavégzéssel összefüggő adminisztratív teendők ellátásában segítségére volt élettársa, a másodrendű vádlott. Ennek során több alkalommal előfordult, hogy az elsőrendű vádlott távollétében a jelentléti ívet a másodrendű vádlott előtt írták alá, illetve arra ő írta be a ledolgozott óraszámot.

Az elsőrendű vádlott, mint az egyesület önálló képviseletre jogosult elnöke rendszeres haszonszerzés céljából 2018 decembere és 2020 áprilisa közötti időben pénzért, saját részére végeztetett munkáért, szeszes italért, illatszer ígéretéért ténylegesen el nem végzett közérdekű munkát igazolt le a nyilvántartólapon, majd azok egy részét a Baranya Megyei Kormányhivatal felé továbbította.

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így az ítélet nem jogerős.

A bíróság a korábbi előkészítő üléseken tizennégy vádlott vonatkozásában az eljárást már befejezte.

Forrás: Pécsi Törvényszék