Kettős püspöki jubileumot ünnepelnek a pécsi székesegyházban

2024. június 15. szombat 11:56

Kettős püspöki jubileumot ünnepelnek a pécsi székesegyházban

Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök pappá szentelésének 60. és püspökké szentelésének 35. évfordulóját, valamint Bíró László nyugalmazott tábori püspök pappá szentelésének 50. és püspökké szentelésének 30. évfordulóját ünnepeljük június 29-én, 10.30 órai kezdettel a pécsi székesegyházban.

 

 

A jubileumi évfordulók méltó megünneplése jegyében Felföldi László pécsi megyéspüspök és a jubiláns püspök atyák nagy szeretettel hívják a Kedves Testvéreket a székesegyházban tartandó hálaadó ünnepi szentmisére, ahol az ünnepeltek pap- és püspöktestvéreikkel közösen adnak hálát az elmúlt évtizedek kegyelmeiért.

Az ünnepi szentmise június 29-én, szombaton 10.30 órakor kezdődik.

A liturgiára személygépkocsival érkezőket ezúton is tájékoztatja Pécsi Egyházmegyei Hivatal, hogy a Magtár Látogatóközponton keresztül elérhető PARKOLÓKAT (a látogatóközpont parkolója, a székesegyház parkolója és a Dóm tér is) KIZÁRÓLAG A MEGHÍVOTT ÉS ELŐZETESEN REGISZTRÁLT VENDÉGEK VEHETIK IGÉNYBE, ezért kérik, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében parkolásra a környező utcákban rendelkezésre álló parkolókat szíveskedjenek igénybe venni.


MAYER MIHÁLY Kisdorogon született 1941. január 31-én. A bonyhádi gimnáziumban érettségizett, majd a Győri Hittudományi Főiskolán és Szemináriumban készült fel a papságra. 1964. június 21-én szentelték pappá a pécsi székesegyházban. Előbb Simontornyán, Pincehelyen és Tamásiban szolgált, majd 1972-ben Dunaföldváron lett segédlelkész, majd 1975-től vikárius, 1980-tól pedig plébános. 1985-ben a Szekszárd-belvárosi plébánia plébánosa lett.

II. János Pál pápa segédpüspökké nevezte ki 1988. december 30-án. Püspökké szentelték 1989. február 11-én Dékány Vilmossal, Várszegi Asztrikkal, Takács Nándorral és Ács Istvánnal együtt az esztergomi bazilikában. Megyéspüspöki kinevezése 1989 november 3-án, beiktatása 1989. december 16-án volt.

Mayer Mihály püspöki jelmondata: Gaudium nostrum Dominus, magyarul: Az Úr a mi örömünk.

BÍRÓ LÁSZLÓ Szekszárdon született 1950. október 31-én. A gimnáziumot a győri bencéseknél végezte. 1974. június 23-án szentelték pappá Szekszárdon. Lelkipásztori szolgálatát a Pécsi Egyházmegyében kezdte. 1974-1977 között Mágocson, majd még abban az évben egy rövid ideig Szigetváron volt káplán. 1977-1978 között Pécsett a székesegyház káplánja volt, majd 1978-ban szentszéki jegyző, 1980-1989 között püspöki szertartó és titkár. 1989-től a pécsi székesegyház plébánosa, 1990-ben a püspöki bírósági helynök, 1991-től mesterkanonok, majd 1994-től teológiai tanár.

1994. április 18. II. János Pál pápa kinevezi Castrae Galbae-i címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti segédpüspökké. 1994. május 21-én püspökké szentelték Kecskeméten az urunk Mennybemenetele társszékesegyházban. 1994. június 1 - 1995. augusztus 1-ig kalocsa-kecskeméti érseki helynök, 1996-2008. között a Központi Papnevelő Intézet rektora Budapesten. 2008. november 20-án XVI. Benedek pápa Magyarország katonai ordináriusává nevezte ki. Beiktatása 2009. január 9-én volt a Szent István-bazilikában, Budapesten. 2009-2021 között tábori püspök, 1994-2019. között a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense. Bíró László püspöki jelmondata: Tecum Pro Te, magyarul: Veled, érted.

Forrás: Pécsi Egyházmegye