Kárpótlást kaphatnak az egykori német kényszermunkások

2016. szeptember 22. csütörtök 16:39

Kárpótlást kaphatnak az egykori német kényszermunkások

Akár 750 ezer forintos kárpótlást is kaphatnak azok a Magyarországon élő németek, akiket kényszermunkára vittek a második világháború idején és az azt követő időszakban. A Pécsett és környékén élőknek, illetve közvetlen leszármazottaiknak is lehetőségük van kérelmet benyújtani a juttatásra. Az űrlapok kitöltésében a Baranya Megyei Német Önkormányzat, illetve a Pécsi Német Önkormányzat tud segítséget nyújtani.

A német állam rendelete alapján maximum 2500 eurós, azaz 750 ezer forintos kárpótlásban részesülhetnek azok a ma már Magyarországon élő személyek is, akiket német állampolgárságuk vagy a német néphez való tartozásuk miatt 1939.09.01 és 1956.04.01 között kényszermunkára köteleztek, tehát nem hadifogolyként, hanem civil munkásként hurcoltak el. Ha valaki részt vett ebben és túlélte, 2017 végéig kérheti a juttatást. Ha az egykori elhurcolt már nem el, s 2015. november 27-én, vagy azt követően hunyt el (azért ezt a dátumot határozták meg, mert ekkor fogadták el a kárpótlásról rendelkező törvényt) leszármazottja szintén 2017 végéig jelezheti igényét. A határidő jogvesztő.

Fontos azonban a fenti feltételeket alaposan megvizsgálni, hiszen csak azok részesülhetnek a juttatásban, akik ezeknek megfelelnek. Úgy értesültünk, hogy Mohácson rendkívül nagy az érdeklődés iránta, holott ez csak viszonylag keveseknek sikerülhet megigényelni. Mindez csupán attól függ, hogy a személy valóban kényszermunkát végzett-e, túlélte-e és ezt tudja-e igazolni is.

Ahhoz, hogy a pénz az őt megillető személyhez kerüljön, hosszadalmas út vezet. Ki kell tölteni egy nyomtatványt, amiben elsősorban bizonyítani kell, hogy az illető a német néphez tartozik. Igazolhatja ezt bizonyos jellemzőkkel, mint például származás, nyelv, nevelés, kultúra, de elegendő, ha valamilyen hivatalos dokumentum is rendelkezésre áll. Az viszont nem biztos, hogy a születési anyakönyvi kivonat vagy iskolai bizonyítvány elegendő, hiába szerepel benne az, hogy nem tud magyarul. Arról, hogy valóban kényszermunkát végzett, szintén nagyon kevés iratot találtak az eddigi kérelmekre.

A levéltárban lehet kutakodni

A kérelemhez szükséges adatokat a levéltárban is érdemes felkutatni. Írásos kérelmet is be lehet adni, ebben minél több adatot kell írni az elhurcolt személyről, majd megadni egy telefonszámot, hogy ha találnak valami iratot, értesíthessék az illetőt. Erre azonban nagyon kicsi az esély, ha mégis sikerül, 2000 forint a hitelesített másolat díja. Maga a kutatás egyébként 3000 forintba kerül, ezt egy illetékbélyeggel lehet kifizetni. Amennyiben írásban nyújtana kérelmet, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára Pécs, Pf. 392. 7601 postai címre kell küldeni a levelet, de személyesen is be lehet menni kérelmezni a kutatást, ügyfélfogadási időben hétfőtől csütörtökig 12:30-tól 15 óráig.

A szükséges iratok beszerzése és a nyomtatványok kitöltését mindenkinek magának kell elintézni, a Baranya Megyei Német Önkormányzatnál és a Pécsi Német Önkormányzatnál viszont segítséget tudnak nyújtani a nyomtatvány kézhez adásához és az adatok beírásában.

Ha már minden papír megvan, egy kérelmet kell írni német nyelven a Bundesverwaltungsamt, Außenstelle Hamm, Alter Uentroper Weg 2, 59071 Hamm, Deutschland címre. Ehhez rendelkezésre áll egy külön nyomtatvány, amit ezen a linken el lehet érni és letölteni, de ahogy említettük, a Német Nemzetiségi Házban (Mohács, Kossuth L. u. 51.) is kérhetnek az érdeklődők.

A zökkenőmentes kifizetés érdekében meg kell adni a bankszámlaszámot és a bank adatait, a teljes címet, a nemzetközi BIC és IBAN kódokat. Ha nem német bankszámláról van szó, akkor igazolás is kell a banktól arról, hogy saját számláról van szó. Ha bármilyen a kérvényhez szükséges irat hiányzik, nem fizetik ki a juttatást, ezért érdemes figyelmesen kitölteni az űrlapot. Végül ahhoz, hogy a nyomtatványt kitöltő személy igazolja, hogy helytálló adatokat adott meg, egy aláírt megerősítés is szükséges.

A kérelmeket 2017.12.31-ig lehet benyújtani, tehát még senki sincs elkésve, viszont a megfelelő papírok beszerzése sokáig elhúzódhat, ezért érdemes mihamarabb elkezdeni ezek összegyűjtését.

EQM - Mohácsi Újság.hu