Ingyenes könyvtári programot tartanak a Tudásközpontban

2017. november 14. kedd 07:30

Ingyenes könyvtári programot tartanak a Tudásközpontban

A tudományok és a vizuális művészetek témájában merülhetnek el a program részvevői kedd délután fél hattól a Tudásközpontban (-1. szint, Nagyelőadó terem).  

Ásson bármilyen mélyre is a tudomány a maga területén a maga módszerével, mindig marad meghatározatlan számú tényező, melyeket adottnak tekint és amelyek nélkül a kérdéses tudomány nem lehetne az, ami.

Az idő és tér (illetve téridő) folytonosságát, az ehhez kötött ok-okozatiságot, az ebből következő leírhatóságot, a matematikát vagy általában véve elméletek felállíthatóságát és elbeszélhetőségét értjük „adottnak". Ezért aztán fennáll a kérdés, hogy mindez mi (vagy ki) által adódik illetve - ha úgy tetszik - teremtődik. A művészet esélye...

Forrás: CsGyK