Idén is várja leendő hallgatóit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

2021. január 13. szerda 10:51

Idén is várja leendő hallgatóit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a 2021/22-es akadémiai évben is ösztöndíjas helyekkel és gazdag tanulmányi kínálattal hívja az egyházi, oktatási és szociális tanulmányok iránt érdeklődőket. A Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve ösztöndíjas szakpáros képzésekre is várja leendő hallgatóit.

 

 

Szakpáros képzések:

Milyen szakokkal lehet párosítani a hittanár-nevelőtanár (osztatlan MA) szakot?

magyartanár
történelem és állampolgári ismeretek tanára
angol nyelv és kultúra tanára
német nyelv és kultúra tanára
média-, mozgókép- és kommunikációtanár
földrajztanár
testnevelő tanár
matematikatanár
fizikatanár
kémiatanár
biológiatanár
ének-zene, művésztanár tanár

Az első öt szakot a PTE-BTK-val, az utolsó hét szakot a PTE-TTK-val illetve a PTE-MK-val együttműködve lehet elvégezni. A tanárképzést a PTE Tanárképző Intézete végzi.

Jelentkezési határidő (a felvi.hu-n keresztül, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oldalán): 2021. február 15.

Egyszakos képzések:

Lehet-e a hittanár-nevelőtanár szakot önálló szakként végezni? - Igen!

Önálló szakok:

hittanár-nevelőtanár (osztatlan MA)
teológia (osztatlan MA)
katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA)
pasztorális tanácsadás-szervezetfejlesztés (karitásztudományok) (MA)
hittanár-nevelőtanár (másoddiplomás MA)

A PPHF a szakokat nappali és levelezős rendben egyaránt meghirdeti. (Kivételt képez a pasztorális tanácsadás-szervezetfejlesztés szak, amelyet csak levelezős formában hirdet meg.)

Jelentkezési határidő (közvetlenül a főiskolán): 2021. június 10.

Forrás: Pécsi Egyházmegye