Helyi projektértékelő szakemberek jelentkezését várják

2018. április 14. szombat 17:30

Helyi projektértékelő szakemberek jelentkezését várják

A Pécsi Helyi Akciócsoport „A Pécsi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása" című projekt megvalósításának keretében helyi projektértékelő elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várja.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" című felhíváshoz kapcsolódó regisztráció során 2016. május 25-én megalakult a Pécsi Helyi Közösség. A Közösség alakuló ülésén jelen lévő személyek megalakították a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesületet a Pécsi Helyi Akciócsoport működtetésére.

A Pécsi Helyi Közösség és az általa a projekt munkaszervezetének működtetésére létrehozott Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület minden városrészre, társadalmi csoportra, fejlesztési célonként lebontott városi stratégiai és projektdokumentumok felhasználásával állította össze a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: HKFS).

A Pécsi HKFS készítése során kiemelt cél volt, hogy valamennyi beavatkozás, tervezett fejlesztés olyan kérdésekre reagáljon, amely hozzájárul a helyi közösség fejlődéséhez, a városi társadalom felelősségvállalásának növekedéséhez, az egyes városrészek megújulásához, valamint ezek mellett a városi stratégiákban megfogalmazott célokhoz, kiegészítve a TOP pályázatok keretében megvalósítandó projekteket.

A széles bázis véleménye alapján összeállított HKFS akciói révén a kijelölt akcióterület minden városrészének közösségi fejlődése biztosítottá válik, hiszen a stratégia megvalósítása során 250 millió forint fordítható közösségi rendezvényekre, képzésekre, valamint további 387,5 millió forintból újulhatnak meg a közösségi terek, közösségi házak, sportpályák.

A 48 hónapos megvalósítást felölelő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában 6 beavatkozás típus került nevesítésre az alábbiak szerint:
• A közösségfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése.
• Összefogáson alapuló közösségfejlesztés, rendezvények, események szervezése.
• Pécsbányai Közösségi Ház fejlesztése (kulcsprojekt).
• Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása (kulcsprojekt).
• KRESZ park fejlesztése (kulcsprojekt).
• Hirdi Közösségi Ház fejlesztése (kulcsprojekt).

A Pécsi Helyi Akciócsoport tehát a HKFS végrehajtására irányuló program keretében mintegy 637,5 millió forint fejlesztési forrást használhat fel. Szakértői névsorunkba olyan elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várjuk, akik a fenti beavatkozás típusok mentén megjelentetett helyi Felhívásokra beérkező helyi támogatási kérelmek szakmai értékelésében működnének közre.

Pályázati feltételek:


• Pécsi állandó lakcím vagy tartózkodási hely és/vagy pécsi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló munkaviszony
• Hazai és/vagy Európai Uniós projektek értékelésében szerzett tapasztalat;
• Felhasználói szintű informatikai ismeretek (levelezőkliens használat, Word, Excel);
• Magyar állampolgárság;
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelentő feltételek:
• Felsőfokú végzettség;
• Európai Uniós projektek megvalósításában szerzett tapasztalat
• Közművelődési intézményben és/vagy civil szervezet működésében szerzett munkatapasztalat;
• Állami projektértékelői tapasztalat, fennálló állami projektértékelői jogviszony
Elvárt kompetenciák:
• Jó kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt;
• Szakszerű és megbízható, precíz munkavégzés;
• Problémamegoldó készség;
• Együttműködési képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz (Hazai és Uniós pályázatok értékelésében szerzett szakmai tapasztalat igazolására a következő adatok feltüntetésével: Felhívás kódszáma; értékelt projektek száma, projektek összköltsége);
• Végzettséget igazoló okiratok másolata.
A jogviszony jellege:
• Megbízási szerződés

A pályázat benyújtásának határideje:
• 2018. április 30.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton az [email protected] e-mail címen keresztül.

 

Forrás: Pécs MJV Polgármesteri Hivatala - Fotó: Pixabay