Gyurcsány Ferenc jogerősen is pert vesztett szakdolgozata ügyében a Pécsi Újság.hu ellen

2013. február 05. kedd 16:54

Gyurcsány Ferenc jogerősen is pert vesztett szakdolgozata ügyében a Pécsi Újság.hu ellen

Fellebbezett az elsőfokú döntés ellen, de másodfokon is elvesztette hírportálunk ellen - kiadónkat dr. Martin Zoltán pécsi ügyvéd képviselte -  indított sajtóperét Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Mivel a DK rendszeresen közzéteszi az ex-miniszterelnök által a szakdolgozatával kapcsolatos ügyben kezdeményezett perek eredményét, az elmúlt három hétben, amióta a jogerős ítéletet megkaptuk, azt vártuk, erre ebben az esetben is sor kerül. Gyurcsány Ferencék azonban ezúttal nem hozták nyilvánosságra a per végeredményét - mi megtesszük. Az alábbbiakban a Pécsi Ítélőtábla 4 oldalas másodfokú ítéletének legfontosabb részleteit idézzük

"/.../ a felperes - Magyarország korábbi miniszterelnöke - 1984-ben a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szerzett diplomát. A diploma megszerzésének feltétele volt szakdolgozat elkészítése, amelyet a felperes 1984-ben "A Balaton-felvidék Szőlészete és Borászata" címmel nyújtott be. A jogutód intézményben, a Pécsi Tudományegyetemen 1999-2000-ben végzett állományrevízió során a felperes szakdolgozata már nem volt megtalálható, és az jelenleg sem áll rendelkezésre. A felperes volt sógora, Rozs Szabolcs 1980-ban a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karára ugyancsak "A Balatonfelvidék Szőlészete és Borászata" címmel nyújtott be szakdolgozatot, amely a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetében jelenleg is fellelhető. /.../

Az alperes az általa üzemeltetett www.pecsiujsag.hu internetes honlapon 2012. április 27. napján "Gyurcsány plágiumgyanúban: ugyanaz a címe az eltűnt szakdolgozatának, mint volt sógoráé, aki előtte 4 évvel végzett" címmel cikket tett közzé. A felperes 2012. október 3. napján sajtóhelyreigazítási kérelemmel fordult alpereshez. Az alperes a helyreigazítási kötelezettség teljesítésétől ezárkózott, ezért a felperes 2012. október 12. napján előterjesztett keresetében az alperest helyreigazító nyilatkozat közzétételére kérte kötelezni. 

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, és a felperest marasztalta az elsőfokú eljárás költségeiben. /.../ 

... a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. §-ának (2) bekezdése alapján helybenhagyta. /.../"

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.