Elütötték a kutyáját, mire a gazda elrabolt egy embert

2020. február 24. hétfő 08:56

Elütötték a kutyáját, mire a gazda elrabolt egy embert

A Szigetvári Járásbíróság a napokbankban kihirdetett ítéletével az elsőrendű vádlottat társtettesként, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében és testi sértés vétségében, míg a másodrendű vádlottat társtettesként, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek. Emiatt az elsőrendű vádlottat, mint visszaesőt 1 év 6 hónap, a másodrendű vádlottat 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. 

 

 

 

Az elsőrendű vádlottat mellékbüntetésül a közügyek gyakorlásától 2 évre tiltotta el, míg a másodrendű vádlott vonatkozásában a szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság emellett rendelkezett a lefoglalt bűnjelekről és kötelezte a vádlottakat az eljárás során felmerült 5.000 forint bűnügyi költség megfizetésére.

 

A tényállás röviden: A vádlottak házastársak. 2017. október hónapban három kiskorú gyermekükkel új albérletbe költöztek, ahová a két - egy fehér és egy fekete-fehér színű - straffordshire terrier fajtájú kutyáikat nem vihették magukkal, ezért a kutyákat egy ismerősüknek adták, aki az állatokat először egy ház udvarán tartotta, majd a fekete-fehér kutyát elajándékozta és az ingatlant, ahol a kutyákat tartotta albérletbe adta a későbbi sértettnek, aki a fehér színű kutyát a saját barna színű kutyájával együtt gondozta tovább.

 

2018. január közepén a kutyák megszöktek a sértettől, majd az állatokat egy gépkocsi elütötte a közúton. 2018. január 21-én a rendőrség értesítésére jelent meg az elütés helyszínén az állatorvos, aki megállapította, hogy a fehér színű kutya az elütés következtében elpusztult és ezt követően, feltehetően egy ragadozó állat a fülét letépte, a másik kutya életben maradt.

 

A történtek miatt az első és másodrendű vádlottak 2018. február 2-án, kora délután az elsőrendű vádlott tulajdonában lévő, a másodrendű vádlott által vezetett gépkocsival megjelentek az ismerősük házánál, hogy beszéljenek vele, de őt nem találták ott. Ezért azzal az ürüggyel, hogy 2.500 forint ellenében a sértett segítsen tűzifát hordani, a sértettet a lakásukra csalták. A céljuk az volt, hogy a sértettől olyan nyilatkozatot kényszerítsenek ki, hogy a kutyákat az ismerősük, akire rábízták azokat, megkínozta és elpusztította.

 

Miután a sértett a vádlottak lakásába bement, az elsőrendű vádlott bezárta az ajtót és a kulcsot a zsebébe tette. A vádlottak a sértettet egy konyhai székre ültették, majd az elsőrendű vádlott arra kérte a sértettet, hogy vallja be, hogy a szállásadója, az ismerősük megkínozta és elpusztította a kutyákat. A sértett erre nem volt hajlandó, erre az elsőrendű vádlott két alkalommal, ököllel arcul ütötte őt.

 

A másodrendű vádlott ezután egy pohár vizet adott a sértettnek, míg az elsőrendű vádlott a szobából egy 14 cm pengehosszúságú vadászkést hozott ki, és azt először a sértett nyakához szorította, miközben fenyegette, hogy keresztülszúrja, illetve levágja a füleit úgy, mint ahogy az ismerősük levágta a kutya fülét.

A sértett ekkor letérdelt és sírva kérte az elsőrendű vádlottat, hogy ne bántsa, amire a vádlott azt mondta, hogy mobiltelefonos felvételre kell mondani a sértettnek, azt, hogy a kutyákat az ismerősük kínozta meg, akire rábízták. Erre a sértett továbbra sem volt hajlandó, ezért a vádlott életveszélyesen megfenyegette, mire a sértett engedett az elsőrendű vádlott követelésének és elvállalta, hogy azt fogja állítani, hogy az ölte meg a kutyákat, akire a vádlottak rábízták. Erről a másodrendű vádlott több hangfelvételt és egy videofelvételt is készített.

 

Ezt követően a másodrendű vádlott felhívta egy állatkereskedésben dolgozó ismerősét és közölték, hogy megtalálták a férfit, aki a kutyákat bántotta.

 

Az elsőrendű vádlott eközben egy 9 cm pengehosszúságú kést a sértett oldalához tartva őt a gépkocsijához kísérte, a hátsó ülésre ültette és bezárta a gépkocsi ajtaját. Ezt követően a vádlottak előre ültek, az állatkereskedésbe hajtottak, ahol a másodrendű vádlott bement, megmutatta a felvételeket, majd miután a vevők távoztak a boltból az elsőrendű vádlott és a sértett is bementek. Befelé menet az elsőrendű vádlott tovább fenyegette veréssel a sértettet. A sértett a további fenyegetések hatására az állatkereskedésben is azt állította, hogy a kutyákat a vádlottak ismerőse bántalmazta. Közben az elsőrendű vádlott további veréssel fenyegette a sértettet.

 

Ezt követően az elsőrendű vádlott azt mondta a sértettnek, hogy álljon az ajtó előtt, amíg az állatkereskedővel beszélni fog, de a sértett a nyitott ajtón keresztül kiszaladt a boltból, az elsőrendű vádlott rövid ideig üldözte, de a sértettnek sikerült a rendőrségre eljutnia.

Forrás: Pécsi Törvényszék