Civil szolgáltató központokat hoznak létre Pécsett

2013. november 18. hétfő 16:21

Civil szolgáltató központokat hoznak létre Pécsett

Civil szolgáltató központokat hoznak létre Pécsett a Nevelők Háza Egyesület koordinálásában. A szervezet 2013. november 1-jétől PecsWork - közösségszövetek a városban címmel makroprojektet indít a Norvég Civil Alap Támogatásával.

A projekt célja Pécs városában és vonzáskörzetében működő városrészi szolgáltató központok és a környezetükben tevékenykedő közösségi alapú kezdeményezések fejlesztése, és a fejlesztésbe vont szervezetek hálózati együttműködésének kialakítása annak érdekében, hogy az alulról jövő közösségi kezdeményezések képessé váljanak céljaik, érdekeik artikulálására s a városrészi központok a közösségi
igények szolgálatába állva, a helyi szükségleteken alapuló szolgáltatások mentén szerveződjenek.

A projektben együttműködő partnerek: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, és a 3. Szektor Közhasznú Alapítvány. A projekt 2013. november 1. és 2015. október 31. között, 138 286,02 euróból valósul meg.

A fejlesztésbe bevont Civil Kapuk bemutatása:

1. Pécsbányai Kulturális Egyesület: a régi bányászcsaládok, a jelentős számú, szegregátumban élő roma népesség és az újonnan betelepült középosztályi réteg által vegyesen lakott Pécsbányatelep városrészben egymásnak feszülő és/v. nehezen kikristályosodó helyi érdekek kereszttüzében tevékenykednek - a telep új, közös (akár a városrész névváltoztatásával is együtt járó) identitásának jövőképe mentén.

2. Vasasért Egyesület: széleskörű társadalmi bázison alapuló civil összefogás, mely Pécs keleti városrészében (Somogy- Vasas-Hird), - településrészi kulturális feladatellátó szerepkört felvállalva - megszűnés határára sodródott külterületi kultúrházakat mentett meg a bezárástól. Tevékenységeik az elmúlt időszakban szociális, közösség- és ifjúságfejlesztési programokkal bővülnek.

3. Pécsi Életmód Egyesület: Mindenkori céljuk a prevenciós (megelőző) szemlélet alapján az egészségnevelés, egészségfejlesztés, szemléletformálás, az egészségtudatos magatartás kialakításának segítése, támogatása minden korosztályban, valamint az ehhez szükséges segítségnyújtás, támogatás, a hiteles információk átadása.

4. Mosolymanó Egyesület: Pécs-Kertváros (déli városrész) játszótéri közösségéből szerveződtek, tagjai az Öntevékeny Déli Városrész kezdeményezésnek. Tevékenységük önkéntességre épül. Gyermekek környezettudatos nevelését, gyermekes családok közösségének fejlesztését végzik. Számos helyi mozgalom kötődik nevükhöz - pld.: „Mi játszóterünk Mozgalom; Diszkrimináció Ellenes Mozgalom"; „Közösségi piac".

5. Balokány Ligetért Egyesület: A kezdetben informális tömörülésként, majd 26 civil szervezet és vállalkozás összefogása által Egyesületként tevékenykedő szervezet a Balokány-liget városi tulajdonként való megtartása, közpark jellegének megőrzése, zöld felületeinek fejlesztése, valamint védett környezeti értékeinek megóvása céljából tevékenykedik. A számos helyi kezdeményezés integrátoraként működő
egyesület aktív szerepének köszönhető, hogy a volt Pepita diszkó felújított épülete közösségi, kulturális programok helyszínéül szolgálhat.