A PTE megerősítette, hogy nincsenek már meg az egyetemen Gyurcsány szakdolgozatai

2012. április 11. szerda 15:06

Sajtóközlemény.

"
Az egyetemi szakdolgozatok megőrzésével kapcsolatban az elmúlt napokban a volt miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc diplomamunkáihoz kötődően különböző nyilatkozatok és sajtóhírek jelentek meg, amiért a Pécsi Tudományegyetem indokoltnak látja, hogy ezzel kapcsolatban tárgyilagos és tényszerű tájékoztatást adjon a közvéleménynek.

A volt miniszterelnök 1984-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Főiskolai Karán, majd 1990-ben ugyancsak a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán nyújtott be szakdolgozatot. Akkor, tehát a jogelőd Janus Pannonius Tudományegyetemen hatályos egyetemi szabályok szerint a karok önállóan rendelkeztek a szakdolgozatok őrzéséről, selejtezéséről, jogszabályi kötelezettség hiányában akkor az egyetem egységes belső szabályozást nem alkotott.
 
A Közgazdaságtudományi Karon például a bírálók külön javaslata hiányában öt év után selejtezték a szakdolgozatokat, az akkor hatályos szabályok ugyanis vagy nem írtak elő megőrzési időt, vagy azt 5 évben határozták meg. A selejtezési jegyzőkönyv szerint fent nevezett közszereplő Közgazdaságtudományi Karon megvédett diplomamunkáját 1996-ban selejtezték.

A jogutód Pécsi Tudományegyetemen 2010. szeptember 30-án lépett hatályba a ma is érvényben lévő iratkezelési szabályzat, amely kimondja, hogy a szakdolgozatok, diplomamunkák iratai nem selejtezhetőek, és 15 év után Levéltárba kell adni azokat. A mostani eset, valamint a digitalizált archiválás lehetősége ráirányította a figyelmet a szakdolgozatok megőrzésének, tárolásának kérdésére, amiért az egyetem intézkedett a jelenlegi szabályozás felülvizsgálatáról, és egy minden karra érvényes, egységes szabályrendszer kidolgozásáról.

A fentiek ugyanakkor nem változtatnak a korábban közölt tényeken, nevezetesen hogy Gyurcsány Ferenc diplomamunkáinak címe, az azokra adott bírálat és érdemjegy, valamint a nyilvántartási szám megtalálható az érintett karok tanulmányi irataiban, maguk a diplomamunkák azonban már nem lelhetőek fel az egyetemen.


Forrás: PTE