Kinevezéseket és felmentéseket rendelt el a pécsi megyéspüspök

2013. augusztus 14. szerda 13:13

Kinevezéseket és felmentéseket rendelt el a pécsi megyéspüspök

2013. augusztus 1-jével Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök több személyi és területi változást rendelt el.

Udvardy György Lelkes József címzetes apátot, tb. esperest, plébánost kérésére nyugállományba helyezte.

Mons. Garadnay Balázs általános helynök, kanonok, c. apát, pécs-székesegyházi plébános kérését megértve és elfogadva felmentette a helynöki és plébánosi szolgálata alól és gyógyulásáig betegállományba helyezte.

Zab András esperes, szakcsi plébános Villányban, dr. Tamás Roland máriakéméndi plébános pedig Pécs-Székesegyházban lesz plébános. Benchea Celestin szentlászlói plébániai kormányzó urat ugyanott plébánosnak nevezte ki.

Bartha Zsolt pécs-gyárvárosi káplán Szakcsra kerül plébániai kormányzónak.

Dallos Tamás újmisés a Pécs-Jézus Szíve, Lovász Zsolt káplán a Mohácsi, Porpáczy Attila káplán a Szekszárdi, Barics Gábriel káplán pedig a Pécs-Kertvárosi Plébániára kerül káplánnak.

Cseh Péter Mihály bikali lakhatással Mágocson, Pekker Mátyás Barna plébános pedig kakasdi lakhatással Szekszárdon lesz káplán.

Molnár Péter diakónus egész éves lelkipásztori gyakorlatra a Pécs-Gyárvárosi Plébániára kerül.

Dr. Kvanduk Frigyes kanonok, plébánost általános helynöknek, Máger Róbert szertartót a székesegyházi káplánsága alól felmentve az egyházmegyei hivatal jegyzőjének nevezte ki.

Az egyházmegye rendezési tervét figyelembe véve az Újpetrei és Vokányi Plébánia Villányhoz, az Egerági Plébánia Kozármislenyhez, a Máriakéméndi és Szederkényi Plébánia Olaszhoz, a Kakasdi Plébánia pedig Szekszárdhoz lett csatolva.

A dispozíciók következtében Zab Andrást, a Dombóvári Esperesi Kerület esperesét költözésével felmentette esperesi szolgálata alól is.

Mons. Pavlekovics Ferenc pasztorális helynök felterjesztésére a megyéspüspök 2015. december 31-ig tartó időtartamra a következő megbízásokat adta:

A Család Referatúra munkatársának nevezte ki Dohány Zoltán és Petkó Tamás plébános urakat, valamint Korom József és Korom Józsefné (Pécs), Dr. Tóth Gábor és Dr. Ivánfi Judit (Kozármisleny), Markovics János és Dr. Müller Éva (Harkány), Szanyó Árpád és Szanyóné Lóki Gabriella (Alsónána) házaspárokat.

Bognár Attila András plébános a társadalmi és kulturális kapcsolatok referense lett, Ronta László esperes, plébános a horvátajkú, Wigand István plébános pedig a németajkú hívek lelkipásztori gondozásával lett megbízva.

A püspök Kiss Tamás mároki plébániaigazgató megbízását visszavonta.