Vári visszaírt Péterffynek: törvénysértő lenne, ha vezérigazgatóként közreműködne a PSN Zrt. vezetésében

2019. november 29. péntek 11:52

Vári visszaírt Péterffynek: törvénysértő lenne, ha vezérigazgatóként közreműködne a PSN Zrt. vezetésében

Vári Attilával készített interjúnk - amelyben a PSN Zrt. lemondott vezérigazgatója arról beszélt, hogy a cég működését illetően aggodalomra ad okot, hogy még nem nevezte ki a városvezetés az utódát - megjelenését követően Péterffy Attila, Pécs polgármestere levélben szólította fel a fideszes képviselőt, hogy december 15-ig ,munkaviszonya megszűnéséig biztosítsa a PSN Zrt. működőképességét. Vári Attila most szintén levélben tájékoztatta arról Péterffyt, hogy ha vezérigazgatóként közreműködne a cég vezetésében, az törvénysértő lenne.

 

 

- A helyzet az, hogy pillanatnyilag nincs aláírásra jogosult vezető a PSN-nél - mondta lapunkban megjelent interjúban Vári Attila (képünkön). - Ez egyrészt veszélyezteti a napi feladatok ellátását, másrészről erre az időszakra esik, pontosabban így csak esne a munka dandárja, többek között a következő esztendő költségvetésének összeállítása, a TAO-támogatások megszerzése, felhasználásának tervezése is. Utóbbi igen jelentős, mintegy 600 milliós tétel, abból fedezhető például az utánpótlásban dolgozók bére, a gyerekek versenyekre utaztatása is. Ha ez a forrás csökken, az nagyon komoly gondot fog okozni. Mint ahogy az is, ha a folyamatban lévő beruházások valamilyen ok miatt leállnak, mert azok révén - gondolok többek között a labdarúgó akadémiára, a százéves PVSK-nál zajló fejlesztésekre vagy a patinás egyesület, PEAC tervezett fejlesztéseire, a kluboknak ezzel kapcsolatos együttműködésére - évtizedekre szólóan létrejöhetnek a pécsi él- és utánpótlássport bázisai.

Hozzátette, mindeddig egyetlen egyeztetésre sem került sor az átadás-átvétel kapcsán köztem és az önkormányzat között, ennél azonban sokkal aggasztóbb, hogy a pécsi sport jövőjét illetően sem a kampányban, sem azt követően nem fogalmaztak meg semmilyen konkrét tervet a város új vezetői. Megfelelő jövőkép nélkül pedig nem várható el egyetlen támogatótól sem, hogy befektessen a sportba.

Az interjú megjelenését követően Péterffy Attila, Pécs polgármestere levélben fordult Vári Attilához.

"Részben mert a hétvégén több sajtóorgánumban félreérthető információk jelentek meg a PSN Zrt. irányítását illetően, részben pedig mert helyettese arról tájékoztatott: november 12. napján kelt lemondó nyilatkozatát követően a cég vezetője munkahelyére nem jár be, munkajogviszonyával kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget.

A levélben arról tájékoztattam Vári Attilát, hogy bár cégjogi értelemben vett vezető tisztségviselői jogviszonya lemondása következtében 2019. november 14-i hatállyal megszűnt, de a vezérigazgatói munkakörre létesített munkaviszonya 2019. december 15. napján ér véget munkavállalói felmondás jogcímén.

Tekintettel arra, hogy a vezérigazgatói munkakörének ellátására 2019. december 15. napjáig köteles, felhívtam Vári Attila figyelmét arra, hogy biztosítania kell a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. működőképességét, munkaköréből fakadóan el kell lásson minden olyan tevékenységet, amelyre munkajogviszonya alapján köteles.

Vári Attila sajtónyilatkozatával ellentétben véleményem szerint nem a város hezitálása miatt kerülhet bajba a pécsi sport, hanem azért, mert ebben a TAO-finanszírozás szempontjából jelentős időszakban a vezérigazgató nem látja el munkajogviszonyából eredő kötelezettségeit.

Levelemben abbéli reményemet is kifejeztem, hogy a társaság TAO-feltöltésre jogosító keretét sikerül teljes mértékben kihasználni, hogy a társaságot utódának olyan állapotban adhassa át, ami nem veszélyezteti a pécsi sport működését, a pécsi sportolók jövőbeni eredményeit.

Felhívtam a sportvezető figyelmét arra is, hogy munkaviszonyának megszűnésekor munkakörét át kell adja, melynek során részletes beszámolót várok tőle a TAO-feltöltés tekintetében", írta Péterffy Attila. A mai napon levélben fordultam Vári Attilához, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatójához, írta lapunknak is eljuttatott sajtóközleményében Péterffy Attila, Pécs polgármestere.

 

Pénteken eljuttatta Vári Attila viszontválaszát el Péterffyhez.

Tisztelt Polgármester Úr !

A 2019. november 20. napján kelt belső ellenőrzés biztosítására vonatkozó, valamint a 2019 november 25. napján kelt, a munkavégzésemmel kapcsolatos felhívás tárgyú leveleiben foglaltakra az alábbiak szerint válaszolok:

A belső ellenőrzésre vonatkozó tájékoztatás és felhívás ismeretében biztosíthatom Polgármester Urat arról, hogy a jogszabály által megkívánt kontroll rendszer megvalósításához szükséges intézkedést megteszem, pontosabban a levélnek egy példányát megküldöm a Felügyelő Bizottság elnökének, mint a belső ellenőrzés szakmai irányítását végző testület vezetőjének.

Ismeretében a levelében idézett és az önkormányzati képviselőkre vonatkozó törvényi elvárásnak, kizárólag adminisztratív úton veszek részt e belső ellenőrzési rendszer létrehozását célzó eljárásban is mindaddig, amíg a munkaviszonyom meg nem szűnik.

Egyetértve a felhívás tárgyú levelében kifejtett álláspontjával a 2019. 11. 12. napján kelt és 2019. 11. 14. napján bejelentett munkaviszonyt megszüntető nyilatkozatom alapján a munkaviszonyom megszűnésének az időpontja 2019. december 15. napja lesz.

Az is tény, hogy az önkormányzati törvény értelmében önkormányzati képviselő nem lehet helyi önkormányzat által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

A fentiek értelmében amennyiben a felhívásban foglaltak szerint minden, a munkakörömhöz tartozó olyan tevékenységet továbbra is ellátnék, amelyekre a felmondás közléséig köteles voltam, egyértelműen az önkormányzati törvényt sértő módon járnék el. Mivel személyesen sem működhetek közre az ügyvezetésben, személyes közreműködéssel járó munkavégzésem a vezérigazgatói munkakörben jogszabályba ütközne.

Maga a Munka törvénykönyve is konkrétan nevesíti a munkáltatói utasítás megtagadásának a lehetőséget abban az esetben, amennyiben annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik.

E körülményre figyelemmel tisztelettel kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni azon konkrét munkaköri feladatokról, részmunkakörökről, amelyek teljesítését elvárja az önkormányzat és amelyek végrehajtásával nem sérül az önkormányzati törvény vonatkozó összeférhetetlenségi rendelkezése.

Vezető állású munkavállalóként a kötetlen munkarend irányadó munkavégzésemre és éppen e kötetlenség hivatott biztosítani azt, hogy immár az önkormányzati képviselői feladataim mellett el tudjam látni a munkajogviszonyom megszűnésének időpontjáig a fentebb részletezni kért munkaköri kötelezettségeimet.

 

Végül felhívnám a figyelmét arra, hogy ellentétben a levelében állítottakkal az önkormányzatnak és Önnek a feladata biztosítani a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. működőképességét. Ön pedig tisztában van azzal, hogy lemondásom óta cégjegyzésre jogosult törvényes képviselője nincsen a PSN Zrt-nek .

Őszintén bízom abban is, hogy késlekedésük a jövőben nem fogja beárnyékolni a PSN Zrt-ről az elmúlt években kialakult képet", írta Vári Attila.

 

 

M. B.