Szentlőrincen is felavatták az új mentőállomást

2015. december 11. péntek 14:26

A szentlőrinci és sásdi új mentőállomások átadásával Baranya megyében befejeződött a sürgősségi betegellátás színvonalát jelentős mértékben emelő fejlesztés.

Az Országos Mentőszolgálat a 10,94 milliárd forintos „Sürgősségi Ellátás Fejlesztése - Mentés" projektje keretében Magyarország 18 megyéjében 22 új mentőállomást épített és további 60-at dinamizált.

A sürgősségi betegellátásban meghatározó fejlesztés elsődleges érintettjei azon területek lakosai, ahol a mentők 15 percen belüli kiérkezési ideje a mentőállomás hiánya vagy a meglévő állomások leromlott műszaki állapota miatt nem volt biztosítható.

A működését most megkezdő, új szentlőrinci állomással a térségben számottevően nő a sürgősségi ellátás biztonsága, hiszen a korábbi években a kiérkezési idő a riasztások több mint 40%-a esetében meghaladta a 15 percet.

Az Országos Mentőszolgálat által 2012 végén elindított nagyszabású program célja az esélyegyenlőség legszélesebb körű megteremtése az ország teljes területén.

A közel 11 milliárd Ft összértékű fejlesztés a mentőállomás-hálózat jelentős - 22 új és 60 dinamizált állomással történő - bővítését, korszerűsítését, 200 db új mentőjármű és több ezer műszer, egészségügyi- és oktató eszköz beszerzésével az ellátás technikai színvonalának emelését eredményezte.

Az új mentőállomások olyan területeken épültek, melyek fehér foltot jelentettek az ellátás térképén és ahol eddig hiányoztak a riasztást követő 15 percen belüli kiérkezés feltételei. Ezeknek az állomásoknak a műszaki és orvostechnikai felszereltsége nemzetközi színvonalú, minden állomáson két új mentőgépkocsi áll szolgálatba személyzettel együtt.

Az új és dinamizált állomások költséghatékony működését segíti az energiaellátó rendszerek korszerűsítése és az épületek utólagos hőszigetelése, az így megtakarítható rezsi költség összegét a mentőszolgálat a szakmai munka színvonalának további fejlesztésére költheti majd.

A szentlőrinci fejlesztés 38 településen 42 359 lakost érint, és tehermentesíti a területet eddig ellátó pécsi és szigetvári mentőállomásokat. A projekt keretében Baranya megyében a szentlőrinci, pécsváradi és sásdi új állomások megépítése mellett a komlói, pécsi I.-es, siklósi és sellyei állomás dinamizálása történt meg, a mentőállomásokon történt beruházások összértéke közel bruttó 450 millió Ft volt.

A szentlőrinci mentőállomás építése bruttó 105 121 780 Ft értékű beruházás keretében valósult meg.

A projekt forrásainak köszönhetően a mentőállomásra két új, teljesen felszerelt B típusú mentőgépkocsi is kerül, emellett a megyében egy mentőorvosi kocsit (MOK) is szolgálatba állítanak.

A közel 300 m2 alapterületű állomáson a komfortos munkavégzés és a higiéniai követelményeknek való megfelelés érdekében nappali tartózkodó helyiséget, éjszakai pihenőket, fekete-fehér öltözőt, raktárakat, korszerű gépkocsimosó- és fertőtlenítő helyiségeket alakítottak ki. Az energiahatékonyság biztosítása céljából a kondenzációs gázkazános rendszer megújuló energiaforrással való rásegítésére napkollektoros rendszert építettek be, hőszigetelést kapott a padozat, illetve a homlokzatok és a födémek, valamint modern, hőszigetelő nyílászárók kerültek az épületbe.

Az európai uniós normáknak és a kor színvonalának megfelelő mentőállomás átadása ünnepélyes rendezvény keretében történt. Az eseményen köszöntőt mondott a település részéről Koltai Péter polgármester, az OMSZ részéről Dr. Gyöngyösi Péter projektigazgató és Farkas Gyula vezető mentőtiszt.

A szalagátvágást, majd az állomás és a gépkocsik kulcsának átadását követően a résztvevőknek bemutatták az épületet, mely modern és komfortos munkakörnyezetet biztosít a szentlőrinci mentődolgozók, és még gyorsabb, biztonságosabb ellátást a térség rászoruló lakosai számára.

Forrás: OMSZ Projektigazgatóság