Megújul a pécsi Szent Mór Iskolaközpont

2017. szeptember 11. hétfő 18:30

Megújul a pécsi Szent Mór Iskolaközpont

Kedden kerül sor a pécsi Szent Mór Iskolaközpont újonnan megépülő tornatermének ünnepélyes alapkőletételére. A projekt Euróai Uniós és kormányzati forrásból valósulhat meg.

2018 szeptemberéig több mint 1,3 milliárd forintból újul meg a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő pécsi Szent Mór Iskolaközpont. Az iskola infrastrukturális
fejlesztésének (építés, felújítás, eszközbeszerzés - összesen) költségeit a Pécsi Egyházmegye jelentős részben európai uniós forrásból fedezi, melyet önrészből és hazai forrásból elnyert támogatásból egészít ki. A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen, új tornaterem épül a meglévő iskolaépülethez, továbbá a fenntartó a 21. század elvárásainak is megfelelő oktatási körülményeket teremt a
forrásból.

A pécsi Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eddig csak igen nehezen tudta teljesíteni a 2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény értelmében a közoktatásban kötelezővé tett mindennapos testnevelésórák megtartását. Tornaterem hiányában a pedagógusok a párhuzamosan folyó 3-3 tanórát egy kisméretű, télen sátorral fedett sportpályán voltak kénytelenek megtartani. Az iskola a délelőtti oktatási időben elmaradó testnevelés órákat délutáni összevont foglalkozásokkal helyettesítették.

Az EFOP-4.1.1- 15 felhívás megjelenésével adódott lehetősége az intézmény fenntartójának arra, hogy a napi tornaórákhoz jobb körülményeket alakíthasson ki a tanulói számára. A pályázati forrásból egy kettes osztatú, új tornaterem valósul meg, így a felső tagozat és gimnázium kiszolgálása mellett az alsó tagozatosok számára is teret biztosít majd. Az új tornaterem kialakítása mellett kültéri sportolásnak és óraközi felfrissülésnek helyet adó udvart is kialakít a fenntartó, valamint oktatási célú eszközbeszerzések is indulnak.

Az úgynevezett feladat-ellátási helyhez kapcsolódó építési munkálatok keretében a meglévő iskolai épület új tantermekkel bővül, a jelenlegi helyiségek pedig úgy kerülnek átalakításra, hogy megfeleljenek a magyar oktatási szabvány előírásainak. Természettudományos labor épül ki, nagyobb helyiségbe kerül a könyvtár, és jól elszeparált funkcionális terekkel bővül. Az iskolában új, zeneoktatásra alkalmas kistermek kialakításával a művészetoktatásnak is igyekeznek megfelelő teret biztosítani. Az eszközbeszerzéseknek köszönhetően pedig a termek felszereltsége jelentősen javul majd. A beszerzendő tárgyak főleg az újonnan épülő létesítményegységekhez tartozó felszerelések, de a természettudományos és művészeti képzés minőségét javító szaktárgyi szemléltető eszközök és informatikai berendezések, valamint bútorok is ebből a forrásból kerülnek beszerzésre.

A fejlesztés megvalósulását követően mind a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges funkcionális tér, mind a minőségi oktatás megvalósításához szükséges helyiségek és az eszközpark is rendelkezésre áll majd. A tervek szerint megvalósuló fejlesztés révén az iskola hosszú távú, magas infrastrukturális színvonalon történő működtetése válik biztosítottá.

Forrás: Pécsi Egyházmegye