Egyedülálló kötet Pécs utcaneveiről

2010. június 25. péntek 18:58

Egyedülálló kötet Pécs utcaneveiről
Városunk történetében egyedülálló, hiánypótló kötet anyagát készítette el dr. Pesti János nyugdíjas nyelvész (képünkön), aki több évtizedes kutatásainak eredményét gyűjtötte össze a „Pécs utcanevei 1554-2004. között" címet viselő, több mint 600 oldal terjedelmű opusba. Az immár évek óta befejezett kézirat kiadására most valós esély látszik: a városháza három könyvkiadótól is árajánlatot kért.

A kötet - mint neve is mutatja - Pécs utcaneveiről fellelhető legkorábbi időponttól, 1554-től, egészen a 2004-ig tartalmazza a város közterület-neveinek rendezett és eredetvizsgáló adattárát. A mű nemcsak a város utcaneveinek leírását tartalmazza, hanem öt évszázad történeti forrásaival együtt, felöleli több tudós-kutató, köztük Madas József és dr. Zsolt Zsigmond munkásságát is. Ugyancsak helyt kaptak benne a megyei, a püspöki és a káptalani levéltár idevonatkozó térképei és információi is.

A mérhetetlen mennyiségű precíz adatnál azonban jóval többet is ad a kultúr-, és a vallástörténet iránt érdeklődő olvasók számára, mivel a szerző elvégezte az utcanevek helytörténeti és névtudományi elemzését is. Pesti János különös figyelmet szentelt a névadások motivációinak, amellyel kapcsolatban megállapítja: Pécs régi helyiségnév-adományozói nemcsak az egyszerűségre törekedtek, hanem arra is, hogy az adott utca vagy tér jellegzetessége annak nevében is kifejeződésre jusson.

A kötet művelődéstörténeti vizsgálódásai újszerű összefüggéseket is feltárnak: Pesti János példaként hozta fel Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének alakját, akinek nevét a belváros két utcája is viseli, emellett, szobrot is állítottak tiszteletére. A szerző megjegyzi: az sem véletlen, hogy ezt a város azon részéhez tették közel, ahol legtöbbet pusztított a tűzvész, a Tettye városrész alatt. A mű ezen kívűl az összes közterületi névadó személy életművét és munkásságát is röviden megjeleníti.

Egyedülálló sokszínűsége miatt - egy városházi előterjesztés szerint - a helyi közigazgatásban, a helytörténeti kutatásban, a geográfiai és kartográfiai szakterületen, de a névtudomány művelői számára is értékes támpontot jelenthet, ahogy az iskolai oktatásban is szerephez juthat.

Városházi elképzelések szerint a könyv megjelenése 2011-ben az EKF lefutó programjainak keretébe lesz illeszthető, mivel a magyar városokról szóló kiadványok között is egyedülálló szerkesztésében, tartalmában egyaránt. A mű emellett a városra jellemző multikulturális jegyeket is magán hordozza, hiszen névanyaga magyar, német, szerb, horvát, török nyelvből is merít, egyszóval az adatok többnyelvűsége alapján kuriózum.

A városháza a könyv ezer, kétezer, illetve háromezer példányos megjelentetésére kért ajánlatot három könyvkiadótól, amelyek közül a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.

B. G. - Fotó: Kováts Judit