Több mint kétezer középiskolás tanult nyelvet a PTE-n

2021. augusztus 30. hétfő 14:08

Több mint kétezer középiskolás tanult nyelvet a PTE-n

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (PTE BTK) által lebonyolított projekt révén 14 középiskola mintegy 2300 diákja tapasztalhatta meg a tevékenység központú, aktív nyelvtanulás hatékonyságát, így válhatott magabiztosabb nyelvhasználóvá és nyert motivációt a további nyelvtanuláshoz. 

 

Az „Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen" elnevezésű projekt sikeres szakmai megvalósításban a PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Germanisztika Intézet oktatói, több mint 100 angol és német tanárszakos hallgató és mintegy 40 nyelvszakos középiskolai mentortanár működött közre.


A közelmúltban zárult projekt megvalósítása során kialakult COVID világjárvány és a hozzá kapcsolódó korlátozások miatt sok előzetesen vállalt, személyes kontaktot igénylő tevékenységet nem lehetett a tervezett formában megvalósítani, de a programok online térbe való átszervezése után a projekt sikeresen megvalósult, a kitűzött céljait elérte.

A több mint 340 millió forintos támogatással járó, európai uniós forrásból finanszírozott projekt kiemelt célja volt, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, élmény alapú nyelvtanulási, nyelvgyakorlási lehetőségeknek köszönhetően javuljon a középiskolás diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, növekedjen a B2 szintű nyelvvizsgát vagy az azzal egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma.

Ennek érdekében számos élmény alapú angol és német nyelvi programon vehettek részt a diákok.

Ilyenek voltak a tanárszakos hallgatók által a középiskolásoknak tartott nyelvtanfolyamok, nyári táborok és társalgási klubok, melyek során a középiskolások életszerű, ugyanakkor szórakoztató, játékos feladatok közben használták az angol vagy német nyelvet.

A foglalkozásokat tartó egyetemi hallgatók számára is értékes tapasztalatszerzési és tanulási lehetőséget biztosított a projekt: folyamatos módszertani segítséget kaptak középiskolai és egyetemi mentortanáraiktól, a diákok interaktivitását, kooperációját, kreativitását igénylő módszereket próbálhattak ki, megtapasztalták az online tanítás kihívásait.

Autentikus nyelvgyakorlási lehetőségeket kínáltak a partneriskolák tanulói számára a PTE-n tanuló külföldi diákokkal megvalósult személyes találkozók, kerekasztal-beszélgetések, a ZDF német tv-csatorna aktuális ifjúsági sorozataival megismertető - a járvány miatt online térbe áthelyezett - német filmklubok, vagy a nyári online bécsi és angliai intenzív nyelvtanfolyamok anyanyelvű tanárokkal.

A járványt megelőző időszakban több sikeres külföldi tanulmányút valósult meg a projekt keretében. 100 középiskolás diák nyelvi-kulturális programon vett részt Angliában, ahol az egyhetes gazdag program a napi öt nyelvórán túl további élményalapú tanulási tevékenységeket kínált: a diákok interjúkat készítettek helyi lakosokkal, kutatást végeztek projektjeikhez, angol idegenvezetők segítségével ismerkedtek Devon megye óceánparti városainak történelmével és látnivalóival, angol családoknál laktak.

Mintegy 500 németül tanuló diák vett részt grazi tanulmányi kiránduláson, ahol a világörökségi helyszíneken a tanulók nyelvtudására szabott anyanyelvű idegenvezetőket hallgatva elégedetten állapították meg a diákok: érdemes németül tanulni, jól értik a német nyelvű idegenvezetést.

Nem kevésbé fontos célja volt a projektnek a középiskolai nyelvtanárok számára módszertani továbbképzések megvalósítása, melyek a most kidolgozott és kipróbált alternatív képzési formák hosszabb távon történő alkalmazását alapozhatják meg.

Forrás: PTE