Hidrogéntechnológia szakirányú képzést indít a PTE

2021. augusztus 19. csütörtök 18:30

Hidrogéntechnológia szakirányú képzést indít a PTE

Az Európai Unió az éghajlatváltozás kihívásaira 2020-ban nyilvánosságra hozta hidrogénstratégiáját, amely a  2050-re kitűzött klímasemlegességi célok megvalósulását segítené elő. A stratégia szerint zöld energiaforrásokat használva állítanának elő vízből hidrogént.

 

A nap- és szélenergiából termelt villamos energiával előállított hidrogén, valamint az azt újra elektromos árammá átalakító tüzelőanyag-cella kap jelentőséget, ugyanis pl. a
közlekedésben az akkumulátorokhoz hasonlóan a hidrogéntechnológiák ugyanúgy nem bocsátanak ki káros anyagot, viszont sokkal könnyebbek és gyorsabban tölthetők.

E tény és a Magyarország kormánya támogatását élvező, a PTE vezette konzorcium által létrehozandó Nemzeti Laboratórium is indokolttá teszi a hidrogéntechnológiákban jártas szakemberek képzését, ezért is indítja el az országban elsőként a Pécsi Tudományegye-
tem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) a Tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzést 2022 februárjában.

A szak az első olyan szervezett képzés lesz Magyarországon, amelyen a hallgatók nem csupán egy-egy kurzus, hanem egy logikusan felépített, két féléves program keretei között sajátíthatnak el alapvető elméleti, műszaki és gyakorlati ismereteket.

Ez utóbbit olyan gyakorló szakemberek és gyártási-fejlesztési infrastruktúra garantálja,
amelyet a szakterületen évek óta aktív és eredményes ipari vállalkozás biztosít. Ahhoz, hogy a nemzetközi és a hazai tervekben megfogalmazott célok megvalósulhassanak, nagyszámú felkészült szakemberre lesz szükség, hiszen a hidrogéntechnológiák, köztük a tüzelőanyag-cellás termékek elterjedése elképzelhetetlen hozzáértő
fejlesztő, ill. üzemeltető mérnökök és szakemberek nélkül.

A járműipar érdeklődése is folyamatosan erősödik ezen a területen: egyes gépkocsigyártók már 2024-re jelentős szériában kívánnak hidrogéntechnológiai alapon
működő termékeket kibocsátani, de hazai vállalkozások is tervezik tüzelőanyag-cellás haszongépjárművek kifejlesztését és piaci bevezetését, így ez a szektor rendkívül perspektivikus jövő előtt áll.


A Tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra legalább alapképzésben, műszaki vagy agrár képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel vagy mérnökinformatikus szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

Az azonos nevű szakemberképzésben legalább alapképzésben, műszaki képzési területen szerzett, nem mérnök szakképzettséggel vagy természettudományi képzési területen szerzett fizikus és vegyész végzettséggel, illetve fizikatanári vagy kémiatanári végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.

 

Forrás: PTE