Béremelésről szóló ajánlást is elfogadott a PTE-t működtető alapítvány kuratóriuma

2021. november 12. péntek 14:50

Béremelésről szóló ajánlást is elfogadott a PTE-t működtető alapítvány kuratóriuma

Több mint 23 milliárd forint gazdasági előnyhöz jutott a Pécsi Tudományegyetem azáltal, hogy kiváltásra kerültek a felsőoktatási PPP-s szerződések - többek között erről is szó volt pénteken azon a sajtótájékoztatón, melyet Bódis József professzor, az alapítvány kuratóriumi elnöke tartott a modellváltás óta eltelt első száz napról Pécsett. 

 

 

Az eredmények összefoglalásakor elhangzott, hogy a kuratórium az alapítvány létrejötte óta aktívan működött, kéthetente ülésezett, eddig összesen 70 db határozatot hozott, elsősorban a fenntartásában működő egyetemmel összefüggésben.

A fenntartói jogkörében eljárva az alapítvány elfogadta az Egyetem Alapító Okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Megkötötték az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány között az új felsőoktatási finanszírozási modellt megvalósító 25 éves keretmegállapodást, és a 6 évre szóló közfeladat-finanszírozási szerződést.

Az új finanszírozási modell a mérhető teljesítményekre épít, bázis és teljesítményarányos finanszírozási elemekkel, amelyek új szemléletet kívánnak meg a felsőoktatási intézményektől, ugyanakkor érdekeltté teszik a teljesítményt közvetlenül nyújtó egyetemi polgárokat a minél magasabb színvonal elérésében, és kiszámíthatóvá teszi az intézmény gazdálkodási kereteit.

Az alapítvány kiemelt egyetemi célok támogatására, a közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott indikátorok elérése érdekében alapokat hozott létre: a PTE nemzetközi láthatóságának javítását célzó alapítványi alap 100 millió forinttal, míg a publikációs vállalások teljesítését szolgáló alapítványi alap 60 millió forinttal segíti a célok elérését.

A kuratórium ajánlást fogalmazott meg a 2x15%-os béremelésről, amelynek forrása a 2021. évi finanszírozási megállapodásban biztosított, a következő években pedig az egységes Teljesítményértékelési Rendszer biztosítja majd a bértöbblet meghatározásának és elosztásának elveit. Ezen felül az alapítvány megkezdte a tulajdonába adott Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. átvilágítását is, és új felügyelő bizottsági tagokat jelölt a testületbe.

A kuratórium több, a Pécsi Tudományegyetem fejlődését szolgáló pályázati projektet is tárgyalt és támogatott, és arra törekszik, hogy ezeket összehangolja a térség fejlesztését szolgáló célokkal.

Bódis József a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: „Az alapítvány és a kuratórium célja továbbra is az, hogy olyan működési környezetet biztosítsunk a Pécsi Tudományegyetem számára, melyben a munkatársak motiválttá válnak a magas minőséget jelentő teljesítmények elérésében.

Korábban a modellváltás kapcsán a leggyakoribb ellenérv az volt, hogy a kormány az erre szánt támogatási összeget a modellváltás nélkül is odaadhatta volna a felsőoktatásnak. Ezzel szemben én úgy látom - és ezt az elmúlt száz nap eredményei is igazolják -, hogy abban az esetben nem valósulna meg a szükséges és elengedhetetlen szemléletváltás a felsőoktatásban. Az egyetemeknek immár egy térségfejlesztő funkciót is be kell tölteniük, nyilván a magas színvonalú alaptevékenységek - oktatás, kutatás, gyógyítás - megtartása és erősítése mellett." - mondta el Bódis József.

Forrás: PTE - Fotó: Csortos Szabolcs