Igazi könyvritkaságokat küld az állam a megye könyvtáraiba

2014. november 06. csütörtök 15:01

Igazi könyvritkaságokat küld az állam a megye könyvtáraiba

Monumentális, hiánypótló könyvsorozat hasonmás kiadása kerül 55 Baranya megyei, középiskolai, valamint egyetemi- és közkönyvtárba.

Az első világháborús centenáriumi emlékprogram keretében, a tárgyszerű történelmi emlékezet erősítésének céljából, Magyarország Kormánya az „Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben" című 21 kötetes könyvsorozat hasonmás kiadását adományozza hazai és határon túli középiskolai, egyetemi- és közkönyvtár részére, mindösszesen 2100 példányban.

A sorozatok könyvtárakba történő eljuttatásáért a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) felel. A KELLO november hónapban valamennyi érintett intézménybe, így Baranya megyébe is kiszállítja a díszes kötésű és különleges könyveket. Ezáltal a megyében található 32 középiskolai és egyetemi könyvtár, valamint 23 közkönyvtár gyarapíthatja állományát a történelmi sorozattal.

A kormány által meghirdetett emlékprogramok az első világháború kitörése és lezárása (1914-1920) következményeinek felidézésére szolgálnak.

Az „Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben" című monumentális könyvsorozat a mai napig hiánypótló mű, hiszen a monarchiáról kevés a tárgyszerű ismeret. A mű napjainkban is felbecsülhetetlen forrása a történészek, művészettörténészek és néprajzkutatók számára. Az illusztrációk és rajzok a hétköznapi történelem hiteles lenyomataiként, tárgyszerű korrajzként is értelmezhetők.

A 21 kötetes sorozatot a Magyar Királyi Államnyomdában nyomtatták Budapesten 1887-1901 között, a kötést Gottermayer Nándor műhelyében végezték. Ezen sorozat hasonmását adta ki újra a Méry Ratio könyvkiadó 2013-ban. Méry Gábor, a Méry Ratio Kiadó vezetője elmondta, hogy kétéves munka vezetett el a kötetek megjelenéséhez. Az eredeti kötetek felkutatása egy évig tartott.

Az eredeti mű első kötete 1885-ben, utolsó kötete 1901-ban látott napvilágot, mely a korabeli legnagyobb magyar könyvkiadási vállalkozásnak bizonyult. A munka létrehozását Rudolf trónörökös kezdeményezte, aki fontosnak tartotta, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre kiterjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a legszebb és legérdekesebb tájakat.

A magyar szerkesztőbizottság elnöke Jókai Mór volt, a munkában a korszak magyar történetírásának és néprajztudományának jeles képviselői, (Marczali Henrik, Márki Sándor, Pulszky Ferenc, Mikszáth Kálmán) valamint a legjobb magyar festőművészek, grafikusok vettek részt. A Magyarországot bemutató kötetek mintegy 4500 illusztációját többek között Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Zichy Mihály, Feszty Árpád, Ligeti Antal, Melka Vince, Mednyánszky László, Dörre Tivadar, Roskovics Ignác, Vágó Pál, Keleti Gusztáv, Cserna Károly, Nádler Róbert, Rauscher Gyula, Háry Gyula készítették. A Magyarországot ismertető kötetekbe a fametszeteket Morelli Gusztáv, a fametszés tanárának vezetése alatt működő intézetben készítették Budapesten.

Képünk illusztráció.

Forrás: KELLO