Új dékán, Lengyel Péter vezeti a pécsi Művészeti Kart

2019. december 18. szerda 09:11

Új dékán, Lengyel Péter vezeti a pécsi Művészeti Kart

Lengyel Pétert, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE MK) egyetemi docensét választotta a Kar dékánnak, aki december 14-én lépett hivatalba, megbízatása 4 évre szól. A dékánváltás azért vált esedékessé, mert Lakner Tamás korábbi dékán, egyetemi tanár, Liszt díjas karnagy betöltötte a 65. életévét. 

 

 

Lengyel Péter egyetemi docens, a PTE Művészeti Karán végzett rajz-vizuális nevelőtanár szakon, melyen a szobrászművész specializációt végezte el 1999-ben.

Ezt követően a PTE Művészeti Kar Doktori Iskolájában Bencsik István volt a témavezetője. 2005-ben szerezte a DLA fokozatát, 2009-ben habilitált. 2002-től megszakítás nélkül a PTE Művészeti Kar Szobrászat tanszékén oktat, 2010-től osztályvezető mester és a kőszobrász műhely vezetője.

2013-től a Művészeti Kar oktatási dékánhelyettese volt.

Szobrászi munkáiban kezdetben a kő inspirálta. Nem annak megfaragása foglalkoztatta, hanem anyagi tulajdonságai, a súlya, a tömege, a statikája, és a lehetséges viszonyai más anyagokkal. Később az autonóm köztéri szobrászat érdekelte, tervei közül több meg is valósulhatott. Az elmúlt időszakban inkább a reflektív, kritikai művek felé fordult.

Felesége, Tóth Zsuzsa szintén szobrászművész és a Művészeti Kar oktatója. Három gyermekük van: Máté 14, Emma 12, Ábris 9 éves.

„Azt gondolom, hogy karunk Magyarország meghatározó művészeti képzést nyújtó intézménye, mely a művészet hagyományos és megújuló formáinak széles körét közvetíti." - mondta el kinevezése kapcsán Lengyel Péter. „Intézményünk küldetéstudatának része, hogy a kar - az elsődleges szakmai, művészeti, tudományos és pedagógiai tevékenységek mellett - a térség kulturális életének meghatározó résztvevője legyen, sokszínűségünk erejét mozgósítva a kulturális integráció egyre hangsúlyosabb képviselőjévé váljon.

Elhivatottak vagyunk abban is, hogy a Kárpát-medencéhez, és benne Pannóniához köthető művészeti értékeket, hagyományokat ápoljuk, azon meghatározó személyiségekhez és művészi teljesítményekhez fűződő elkötelezettségeket, amelyek karunkat a kezdetektől meghatározzák, szem előtt tartsuk. Ugyanakkor a művészet folyton változó, kísérletező, jelenünket meghatározó egyetemes áramlataival is állandó kapcsolatot kell tartanunk. Szorgalmazzuk az új, illetve más művészeti médiumokkal való érintkezések-átjárások kutatására irányuló törekvéseket. A tudományegyetemi közegben ugyanis a multidimenzionális és -diszciplináris töréspontokon jelennek meg azok az eddig ismeretlen tartalmak, amelyek bővíthetik a művészetről alkotott eddigi elképzeléseinket. Ezért támogatjuk a mindenkori jelenünkhöz közvetlenül köthető művészeti kísérletezést és elméleti kutatást." - hangsúlyozta a PTE Művészeti Kar új dékánja.

 

Forrás: PTE