Komoly ösztöndíjjal is segítik a leendő tanárokat a Pécsi Tudományegyetemen

2023. február 27. hétfő 15:49

Komoly ösztöndíjjal is segítik a leendő tanárokat a Pécsi Tudományegyetemen

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Természettudományi Karral együttműködésben új ösztöndíjat hirdet a 2023 szeptemberétől tanár szakra felvételt nyerő hallgatói számára. A feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek. 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, valamint a Természettudományi Kar közös kezdeményezéseként létrejött ösztöndíjat az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma is támogatja.

Az ösztöndíj célja, hogy növeljék a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassák tanulmányaik előrehaladását.

A mennyiségi gyarapodás mellett ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az a minőségi teljesítmény megtartásával párosuljon, és minél több hallgató szerezzen tanári diplomát.

Az új ösztöndíj keretében a 2023/24-es tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100 000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől - mindaddig, amíg szemeszterenként 30 kreditet teljesítenek - havi 20 000 forintos ösztöndíjban részesítik.

Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor 400 000 forintos pályakezdési támogatás kísér.

A pályázathoz szükséges összeget mindkét kar elkülönítette.

A két érintett karon remélik, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását.

 

Forrás: PTE - Fotó: PTE/Csortos Szabolcs