Félmilliárdból fejlesztik a PTE idegen nyelvi képzési rendszerét

2013. június 17. hétfő 13:35

Félmilliárdból fejlesztik a PTE idegen nyelvi képzési rendszerét

Az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg a Pécsi Tudományegyetemen az a kétéves, 472,9 millió forint európai uniós támogatással megvalósuló projekt, amelynek célja az egyetem szaknyelvi képzésének, valamint az idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése.

Az Európai Unió tagállamaiban Magyarországon az egyik legalacsonyabb azok aránya, akik - saját bevallásuk szerint - anyanyelvükön kívül legalább még egy nyelvet ismernek. A nyelvi képzés hiányosságait hűen tükrözik a felsőoktatási hallgatók statisztikái is: 2010-ben a záróvizsgán megjelent 83 ezer hallgatóból mintegy 26,5 százalék a diploma átvételéhez szükséges nyelvvizsga hiánya miatt nem szerzett diplomát, annak ellenére, hogy sikeres záróvizsgát tettek. Ezek a problémák a Pécsi Tudományegyetemet is érintik. A negatív tendencia megváltoztatása érdekében az Egyetem az államilag finanszírozott hallgatók, valamint az oktatók nyelvi kompetencia fejlesztését, a nyelvtanulási rendszer felülvizsgálatát, módszertani fejlesztését tűzte ki célul.

 

A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0010 projekt keretében tervezett fejlesztés összetett célrendszerrel rendelkezik: a program keretében sor kerül a Pécsi Tudományegyetem szaknyelvi képzésének, illetve az idegen nyelvi oktatásának a komplex fejlesztésére annak érdekében, hogy a PTE hallgatói olyan használható nyelvtudással kapják kézhez diplomájukat, amellyel sikeres munkavállalókká, szakemberekké válhatnak.

A projekt ehhez 48 idegen nyelvi program kifejlesztésével és elindításával, 420 oktató képzésével, valamint a képzés átalakításának a munkaerő-piaci igényekhez való illesztésével járul hozzá. A munkaerő-piaci igények erőteljesebb figyelembevételét a munkaerő-piaci igényfelmérés, valamint a hallgatók idegen nyelvi kompetenciáira vonatkozó munkáltatói elvárások képzésfejlesztésbe történő integrálása segíti.

A kiemelkedő minőségű képzési kínálat kialakítását segíti a projekt keretében létrehozni kívánt új komplex diagnosztikus nyelvtudásmérő minőségbiztosítási rendszer, valamint a rugalmasabb, a hallgatói igényekhez illeszkedő moduláris szaknyelvi oktatási rendszer is: a projekt keretében tervezett modulos szaknyelvi program kurzusainak nagy része nyitott lesz bármely kar hallgatói számára, ezzel erősítve a diszciplínák közötti átjárhatóságot és a nyelvi képzés PTE szintű integrálását.
 


Forrás: PTE