Tüke-díjas lett a pécsi püspök

2010. január 21. csütörtök 19:52

A díjat idén Mayer Mihály pécsi megyéspüspöknek ítélték oda. Mayer Mihály megyéspüspök Kisdorogon született, 1941. január 31-én. Pappá Pécsen szentelték, 1964. június 21-én. Káplánként szolgált Simontornyán, Pincehelyen, Tamásiban és Dunaföldváron, plébános volt Dunaföldváron és Szekszárdon. Püspökké szentelték Esztergomban, 1989. február 11-én. A képgaléria megtekintéséhez kattintson a fotóra!
Jelmondata:
GAUDIUM NOSTRUM DOMINUS (A mi örömünk az Úrban van.)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Justitia et Pax bizottságának elnöke
A Pécsi Dóm Múzeum kuratóriumának elnöke
A Pécsi Sírkamra kuratóriumának elnöke
A Baranya Baráti Kör tiszteletbeli elnöke
A Szent Sir Lovagrend Főtisztje
A Pán Európai Unió magyarországi fővédnöke
A Gerhards Werk fővédnöke
Bezerédj díj tulajdonosa
Dunaföldvár díszpolgára
Pécs díszpolgára

A szentmise végén a következő méltatás hangzott el:

Mayer Mihály püspöki jelmondata az Istentől nyert boldogságot tárja elénk: Gaudium nostrum Dominus, a mi örömünk az Úrban van.

A nehéz időket megélt ember gyakran elerőtlenedik. Minél nagyobb megpróbáltatás nehezedik vállára, annál nyitottabb szívvel kell fogadnia Isten felkínált segítségét. Isten sosem kér lehetetlent az embertől: a feladatokhoz lehetőséget is biztosít. Ez nem vágy, hanem tapasztalat.

S hogy a megvalósításhoz szükséges lendület forrása az Úristen, ez nem emberi optimizmus, ez annál több: ez az Istentől nyert remény. Isten minden más adományát megelőzően oltotta belénk ezt a tapasztalást, hogy életünknek van távlata és bizonyossága, és ez Ő maga. Ebben élve semmi emberi kicsinyesség nem képes veszélyeztetni az élet töretlen ívét és boldogságát.

Jézus apostolai és a mai apostolutódok, a püspökök - a Mesterüktől átvéve küldetésüket - ismerik, és nevükön szólítják Isten népének tagjait. Ez a személyes kapcsolat arról tanúskodik, hogy a pásztor szívén viseli nyája sorsát: foglalkoztatja, mi történik a rábízottakkal. Nem „hivatalból" szól hozzájuk, hanem azért, mert törődik velük. És ez a törődés eredményes: akar és tud segíteni nekik. Velük van jó és balsorsukban: biztonságot teremt számukra, és védelmet nyújt a veszély idején - ezt teszi minden pásztor, Jézustól, a Jópásztortól tanulva a szolgálatot.

S az az ember, aki közösségben van Krisztussal, követi a pásztorát és figyel szavára, sőt meg is érti azt. Tudja, hogy általa jut el a „zöldellő mezőkre" és „az élő víz forrásához" - miként ezt a zsoltáros imádkozza.

Jézus így tárja elénk szolgálatát: „Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen." (Jn 10,9-10)

Amikor a pécsi egyházmegye főpásztora nemcsak a hívek részéről kap figyelmet, hanem a társadalom nem hívő tagjai is azt vallják, hogy ismerik a hangját, akkor bizakodva várjuk, hogy ennek eredményeként a nyomába is szegődjenek. Kövessék azt a jót, amit a közügyet szolgálva felmutat és cselekszik.

Mert a pásztor hangját ismerni és nem követni - ellentmondásos. Várjuk, hogy egyre nagyobb teret kapjon ebben a városban és az egyházmegyében a szó ereje és hatékonysága. Mert nincs nagyobb öröme a pásztornak, mint amikor látja, hogy az általa szolgált élet bőségben termi gyümölcsét.


Képünkön: Habsburg György átadja a díjat Mayer Mihálynak.

Fotó: Dittrich Éva