Pécsett ül össze az Európai Ifjúsági Parlament

2011. február 17. csütörtök 13:23

2011. február 18-20. között Pécsett kerül megrendezésre az Európai Ifjúsági Parla-ment (European Youth Parliament, EYP) második magyarországi nemzeti ülése. Az ülés 16-22 éves magyar fiatalok és külföldi kollégáik, összesen 70 fő részvételével fog zajlani. Három napos bizottsági munka előzi meg azt az angol nyelvű plenáris vitát, mely 2011. február 20-án, vasárnap kerül megrendezésre a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében.

A résztvevők az Európai Uniót érintő aktuális kihívásokról, történésekről folytatnak eszmecserét olyan témákban, mint például a megújuló energiaforrások alkalmazása, a sajtószabadság érvényesülésének kérdése Kelet-Közép-Európában, a harmadik országból érkező bevándorlók integrációja vagy éppen az Európai Unió és Fehéroroszország kapcsolatainak jövője. A fenti témák megvitatásán túl ugyancsak célja a rendezvénynek, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítson találkozni hazánk európai uniós tisztségviselőivel, döntéshozóival. A rendezvény az idei évben a Friedrich Naumann Alapítvány támogatásából kerül finanszírozásra.

Az idei nemzeti ülésnek több fő célja van. Makroszinten az európai ügyek, az európai gondolkodás, az Európai Unió és az EYP népszerűsítése; Pécs, mint a 2010-es év egyik Európa Kulturális Fővárosa megismertetése a külföldi és magyar fiatalokkal, illetve a magyar fiatalok érdeklődésének felkeltése az EKF és hasonló európai uniós projektek iránt. Mikroszinten, oktatási szempontból legfőbb célunk a delegáltak kész-ségeinek és képességeinek fejlesztése (csapatmunka, felszólalás szélesebb közönség előtt, retorikai készségek, stb.) az EYP módszerei által. Szervezeti szempontból a magyar delegációk kiválasztása az EYP következő három nemzetközi ülésére (Athén, Grenoble, Zágráb), az EYP aktív tagságának növelése.

Az Európai Ifjúsági Parlament 1987-ben Franciaországból indult, azóta páneurópai mozgalommá nőtt, pártoktól és kormányoktól független oktatási program. Magyaror-szágon a Pillar Alapítvány keretei között működő EYP 2007 őszén indította el tevé-kenységeit. A keretei között szervezett események a fiatalok mindennapjait és jövőjét érintő, az Európai Unió szakpolitikáinak aktualitásait járják körbe. A résztvevő 16-22 éves fiatalok az Európai Parlamentben ülő felnőtt kollégáik munkáját modellezve ugyanúgy szakbizottságokban és plenáris ülésen vitatják meg Európa aktuális kérdé-seit. Az EYP célja elsősorban a fiatalok társadalmi részvételének erősítése, és a fiataloknak az Európára jellemző, parlamentáris döntéshozatali folyamatokkal való megismertetése.

Forrás: BMEIP