Dr. Papp Lászlóra emlékeztek a PTE Közgáz karán

2008. október 24. péntek 09:29

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK) és a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium (JPKSZ) 2008. október 21-22-én két rendezvénnyel emlékezett meg Dr. Papp László egyetemi docensről, aki a PTE - akkor még Janus Pannonius Tudományegyetem - gazdasági rektorhelyettese, a Közgazdasági Kar dékánja és a Számvitel Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Dr. Papp László idén lenne 70 éves.

SZÁMVITEL
TUDOMÁNY - SZAKMA -OKTATÁS 2008 KONFERENCIA
DR. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK) és a Pécsi Tudományegyetem Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégiuma (JPKSZ) által rendezett konferencia hagyományteremtő jelleggel ebben az évben első alkalommal került megrendezésre.

A konferenciával Dr. Papp Lászlónak kívántak a szervezők emléket állítani. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a konferenciát köszöntő levelében így fogalmazott:

„A tanár úr közgazdászok generációit képezte magas fokon. Nincs a magyar gazdaságnak és közéletnek olyan ágazata, ahol tanítványai ne volnának jelen; közéjük tartozom én is. Egy vagyok azok közül, akik tisztelték, becsülték a tanár urat, és akik egy életen át hálásak lehetnek azért, amit munkája során alkotott és nekünk átadott. Dr. Papp László nem csak egy szakmát tanított, hanem emberségre nevelt."

Dr. Papp László (1938-2003)

Dr. Papp László 1938-ban született Drávaszerdahelyen.
A kereskedelmi technikum elvégzését követően a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán szerzett közgazdász - tanár diplomát. 1961-től a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola oktatója, majd igazgatóhelyettese. 1970-től a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozatának oktatója. 1974-ben docensi kinevezést kap. 1975-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán a Számvitel Tanszék vezetője. 1981-től 1987-ig a Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként tevékenykedik.
1992-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem gazdasági rektorhelyettesévé nevezték ki. Szakmai munkássága meghatározó jelentőségű volt a Közgazdaságtudományi Kar életében számviteli szakterületen is. Közgazdász hallgatók több generációja tanult az általa írt számvitel könyvekből. 2003. augusztus 19-én hunyt el.

A konferencia szakmai célja, hogy a számviteli szakterülettel foglalkozó kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek számára lehetőséget és megfelelő keretet biztosítson a számvitel jelenének és jövőjének áttekintésére, az elért kutatási eredmények megvitatására, kutatási együttműködések elősegítésére, valamint a szakmát foglalkoztató gyakorlati kérdések tekintetében véleménycserére.

A konferencia előadói egyetemi, főiskolai oktatók, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezetőségi tagjai, valamint gyakorló könyvvizsgálók. A konferencia szakmai nyitóelőadását Dr. Bélyácz Iván akadémikus, egyetemi tanár a PTE KTK Gazdaságtudományi Intézetének vezetője tartotta.

A konferencia két napja alatt további 24 előadás hangzott el, melyek témájukat tekintve a számviteli szakterület széles spektrumát ölelték fel. Örömünkre szolgált, hogy az előadók között üdvözölhettük Dr. Sipos Béla és Dr. Dobay Péter egyetemi tanárokat (PTE KTK), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét Dr. Lukács Jánost - aki a Corvinus Egyetem docense - , a Kamara nemzetközi alelnökét dr. Eperjesi Ferencet, - aki a KPMG ügyvezető igazgatója - , dr. Fehér Mihályt a Kamara fegyelmi megbízottját és a Kamara Baranya Megyei elnökét Zimonyi Józsefet is.

Az előadók három egyetem és három főiskola oktatói, valamint a PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Iskolájának Ph.D hallgatói közül kerültek ki és színvonalas előadásaikkal hasznos és új ismeretekhez juttatták a konferencia résztvevőit.

A konferencián elhangzott előadások alapján tanulmánykötet készül, mely egyben Dr. Papp László előtt tisztelgő szakmai emlékkötet is lesz.

A két napos konferenciának méltó helyszínt biztosított a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán található, páratlan szépségű Aula. 

A konferencia bekerült a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Bizottsága által elfogadott kreditpontos képzések közé. Az előadásokat mindkét napon nagy érdeklődés kísérte.

A konferencia részletes programja, valamint az előadások absztraktjai megtekinthetőek a konferencia hivatalos honlapján:

http://portal.ktk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=468


DR. PAPP LÁSZLÓ SZÁMVITEL VERSENY

A Dr. Papp László Számvitel Verseny célja a tudás összemérése és találkozási lehetőség biztosítása azoknak az egyetemi és főiskolai hallgatóknak, akik érdeklődnek a számvitel iránt, de eddig nem volt alkalmuk összemérni tudásukat más, hasonló érdeklődésű számviteli irányultságú hallgatókkal.

A versenyfelhívásra 7 egyetem és egy főiskola (Budapesti Corvinus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem /Sopron/, Pannon Egyetem /Veszprém/, Kolozsvári Egyetem, Tessedik Sámuel Főiskola /Békéscsaba/ ) 10 csapata nevezett.

A 3 fős csapatok tagjai egyetemi/főiskolai tanulmányaikat folytató hallgatókból álltak. A versenyszabályzat szerint minden intézményt egy csapat képviselhetett, a verseny rendezője pedig három csapatot indíthatott.

A 2008. október 21-én reggel a verseny az egyes intézmények csapatainak regisztrációjával indult. Első megmérettetésként minden csapattag egyénileg szakmai (számviteli) tesztet írt, melynek időtartama egy óra volt. Ezt követően pedig egy esettanulmány feldolgozására kerül sor, melyre a csapatoknak 9 óra állt rendelkezésükre.

Az esettanulmány elkészülését a méltán híres villányi Polgár Pincészet tulajdonosai Polgár Zoltán és felesége Polgárné Kaulics Katalin tette lehetővé azzal, hogy betekintést engedett a cégcsoportjuk tevékenységébe és adataiba. A verseny esettanulmányát külön erre a célra Weiner János a PTE KTK ötödéves hallgatója készítette el Dr. Budai Eleonóra adjunktussal konzultálva. Az esettanulmány teljes titoktartás mellett készült, így csak a versenyen derült ki, hogy mely céget kell górcső alá venniük a csapatoknak.

Az esettanulmány feldolgozása során a megadott szempontokat figyelembe véve a csapatok feladata az volt, hogy javaslatot fogalmazzanak meg számviteli adatok elemzésére alapozva a cégcsoport működésére, jövőjére vonatkozóan.

2008. október 22-én a csapatok először két 3 fős szakmai zsűri előtt prezentálták javaslataikat, majd a zsűrik által legjobbnak ítélt 4 csapat egy kibővített 10 tagú szakmai zsűri és a Számvitel Konferencia hallgatóságának nyilvánossága előtt mérte össze tudását.

A versenyen résztvevő összes csapat a Polgár Pincészet jóvoltából értékes ajándékokkal, az első két helyezett pedig értékes díjakkal gazdagodva térhetett haza. A versenyen megfigyelőként résztvevő Deloitte tanácsadó cég képviselői az első helyezett számára a díjakon felül egy szakmai konzultációval egybekötött ebédmeghívást adtak át.

A versenyt a PTE KTK Fair-Flow fantázianevű, Szilágyi Gergő, Horváth Márton és Sziebert Ádám ötödéves hallgatók által alkotott csapat nyerte meg és ezzel megszerezte azt a jogot is, hogy őrizze a Dr. Papp László Számvitel Verseny vándorkupáját egy évig.

Második a Szegedi Egyetem Schmalenbach nevű csapata, harmadik a PTE KTK Tri-Ász nevű csapata lett, negyedik helyen pedig a Budapesti Corvinus Egyetem Good Vili nevű csapata végzett.

Forrás: PTE KTK